Shtoni Shtojcën Tuaj

Përpara se të parashtroni shtojcën tuaj, ju kërkojmë të shqyrtoni Udhëzimet tona dhe të lexoni Pyetje të Bëra Shpesh. Një përzgjedhje e shkurtër e pyetjeve të rëndomta jepet në formularin.

Përpara se të ngarkoni një shtojcë të re, ju lutemi, bëni hyrjen.

Pasi të parashtrohet, shtojca juaj do të merret në shqyrtim dorazi për çfarëdo gabimi të rëndomtë, si dhe për t’u siguruar se përputhet me krejt udhëzimet.

Pyetje të Bëra Shpesh

Sa kohë do të marrë procesi i shqyrtimit?

Kjo gjendet te ndarja PBR për Zhvilluesit. Mund të dojë nga 1 deri 10 ditë. Përpiqemi t’i shqyrtojmë krejt shtojcat brenda 5 ditësh pune nga dita e parashtrimit, por procesi ha aq kohë sa duhet, në varësi të kompleksitetit të shtojcës tuaj.

How can I expedite my plugin review?

Your plugin review cannot be prioritised over others, to help us approve your plugin sooner, please ensure that you have read the Security chapter of the Plugin Handbook.

Our three most common reasons for not approving a plugin are:

If the code in your plugin falls into one of the above categories, your plugin will not be approved. The plugin review team will refer you back to these Handbook pages, adding further delay to the review process.

Cila do të jetë URL-ja e shtojcës time?

URL-ja e shtojcës suaj do të plotësohet mbi bazën e vlerës për Emër Shtojce te kartela kryesore e shtojcës tuaj (ajo me kryet e shtojcës). Për shembull, nëse për të tuajën keni dhënë Emër Shtojce: Matanë Gardhit, atëherë URL-ja juaj do të jetë https://wordpress.org/plugins/matanë-gardhit dhe identifikuesi juaj do të jetë matanë-gardhit. Nëse ka tashmë një shtojcë me emrin tuaj, atëherë juaja do të jetë matanë-gardhit-2, e me radhë. Sjellja është e njëjtë me atë të emrave të postimeve në WordPress.

Pasi shtojca juaj të jetë miratuar, nuk mund të riemërtohet më.

Bëra një gabim me emrin e shtojcës time. Duhet ta riparashtroj?

Ju lutemi, mos e bëni! Në vend të kësaj, dërgoni email te plugins@wordpress.org dhe mund ta riemërtojmë shtojcën tuaj, për sa kohë që s’është miratuar ende. Ngaqë së pari lexojmë email-et, gjasat janë që të arrijmë. Nëse jo, thjesht na dërgoni një email të na shpjegoni gabimin. Dhe ne do t’ju shpjegojmë ç’të bëni.

Pse s’mund të parashtroj një shtojcë me ndonjë nga disa emra të dhënë?

Disa emra shtojcash janë të ndaluar, për shkak abuzimesh me shenja tregtare. Në mënyrë të ngjashme, pengojmë plotësisht përdorimin e tyre në identifikues shtojcash, për mbrojtjen tuaj.