Shtoni Shtojcën Tuaj

FAQ

Sa kohë do të marrë procesi i shqyrtimit?

Kjo gjendet te ndarja FAQ për Zhvilluesit. Mund të dojë nga 1 deri 10 ditë. Përpiqemi t’i shqyrtojmë krejt shtojcat brenda 5 ditësh pune nga dita e parashtrimit, por procesi ha aq kohë sa duhet, në varësi të kompleksitetit të shtojcës tuaj.

Cila do të jetë URL-ja e shtojcës time?

URL-ja e shtojcës suaj do të plotësohet mbi bazën e vlerës për Emër Shtojce te kartela kryesore e shtojcës tuaj (ajo me kryet e shtojcës). Për shembull, nëse për të tuajën keni dhënë Emër Shtojce: Matanë Gardhit, atëherë URL-ja juaj do të jetë https://wordpress.org/plugins/matanë-gardhit dhe identifikuesi juaj do të jetë matanë-gardhit. Nëse ka tashmë një shtojcë me emrin tuaj, atëherë juaja do të jetë matanë-gardhit-2, e me radhë. Sjellja është e njëjtë me atë të emrave të postimeve në WordPress.

Pasi shtojca juaj të jetë miratuar, nuk mund të riemërtohet më.

Bëra një gabim me emrin e shtojcës time. Duhet ta riparashtroj?

Ju lutemi, mos e bëni! Në vend të kësaj, dërgoni email te plugins@wordpress.org dhe mund ta riemërtojmë shtojcën tuaj, për sa kohë që s’është miratuar ende. Ngaqë së pari lexojmë email-et, gjasat janë që të arrijmë. Nëse jo, thjesht na dërgoni një email të na shpjegoni gabimin. Dhe ne do t’ju shpjegojmë ç’të bëni.

Pse më është thënë se emri i shtojcës time është i papranueshëm?

Kjo shpjegohet në hollësi te udhëzimet tona mbi shtojcat, por hëpërhë ju japim mundësinë ta riemërtoni gjatë procesit të shqyrtimit, nëse emri i shtojcës cenon udhëzimet. Disa terma (të tillë si “plugin” dhe “WordPress”) do të hiqen nga ne, ngaqë nuk duhen përdorur fare. E kuptojmë që jeni një Shtojcë WordPress-i.

Për sa i përket emrave dhe shenjave tregtare të kompanive dhe shtojcave të tjera, mos i përdorni në fillim të emrit të shtojcës tuaj. Nëse s’përfaqësoni Facebook-un, s’duhet të parashtroni një shtojcë që përdor facebook si term të parë në identifikuesin tuaj. “Facebook Like Sharer” (që do të prodhonte facebook-like-sharer) nuk është i pranueshëm, por “Like Sharer for Facebook” (që do të prodhonte like-sharer-for-facebook) do të ishte në rregull.

Pasi të parashtrohet, shtojca juaj do të merret në shqyrtim dorazi për çfarëdo gabimi të rëndomtë, si dhe për t’u siguruar se përputhet me krejt udhëzimet.

Përpara se të ngarkoni një shtojcë të re, ju lutemi, bëni hyrjen.

Edhe pse keni parashtruar një duzinë shtojcash, shpenzoni pak minuta të rifreskoni kujtesën me të dhënat vijuese: