Parashtroni te Lista Temën ose Përditësimin e Temës Tuaj

Tema juaj do të parashtrohet për shqyrtim që të ofrohet në Listën zyrtare të Temave në WordPress.org.

Përpara se të përditësoni një temë, lexoni domosdoshmëritë

Që tema juaj të strehohet te WordPress.org, lypset që kodi juaj të përputhet me krejt domosdoshmëritë te faqja e doracakut të Ekipit të Temave.

Përpara se të ngarkoni një temë të re, ju lutemi, bëni hyrjen.

Si të ngarkohet një përditësim teme

Nëse po ngarkoni një përditësim teme, thjesht rritni versionin brenda style.css dhe ringarkoni kartelën theme-name.zip, ashtu si bëni me një temë të re.