Versioni 4.7.1 është versioni më i ri i WordPress-it në Shqip.