WordPress.org

Plugin Directory

Wyseme Gift Cards for WooCommerce by Saara INC – Create Gift card for https://wyse.me/ platform.

Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Wyseme Gift Cards for WooCommerce by Saara INC – Create Gift card for https://wyse.me/ platform.

Përshkrim

Create Giftcard From Wyseme Platform

Wyseme Gift Cards for WooCommerce plugin (By Saara INC) allows merchants to create, and manage gift cards at their eCommerce store. Customer can avail gift card. This giftcard plugin is made for https://wyse.me/ platform only.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Wyseme Gift Cards for WooCommerce by Saara INC – Create Gift card for https://wyse.me/ platform.” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues