Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Wubtitle

Përshkrim

The ultimate video-to-text solution. Boost your SEO using videos

Wubtitle is the all-in-one plugin for dealing with video-to-text tasks in WordPress. Save tons of time automatically subtitling and transcribing your videos or instantly converting Youtube and Vimeo subtitles to plain text. Get started for free!

Wubtitle is a plugin that generates:

 • Subtitles and transcript of uploaded videos in media library
 • Transcripts of Youtube videos
 • Transcripts of Vimeo videos

Functionality

 • Automatic subtitle generation
 • Ability to enable or disable generated subtitles
 • Generates video transcriptions from WordPress Media library and from YouTube
 • Support both Gutenberg and classic editor
 • Editing and management of all transcriptions

Foto ekrani

 • One click Transcription
 • You can edit the automatic transcription, it is a simple text.
 • It works also for Youtube videos
 • And it works also in the Classic Editor

Blloqe

Kjo shtojcë furnizon 1 bllok.

 • Wubtitle

PBR

Can I edit transcriptions generated by Wubtitle?

Yes, requesting a transcription will generate an editable paragraph block in WordPress.

Can I edit subtitles generated by Wubtitle?

No, but we are working to add this feature.

What languages does Wubtitle support?

Wubtitle currently supports english, italian, spanish, chinese, french, Gulf Arabic, Modern Standard Arabic, Dutch, Australian English, British English, Indian English, Irish English, Scottish English, Welsh English, US Spanish, Canadian French, Farsi, Swiss German, Hebrew, Indian Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Tamil, Telugu, Turkish. However, free plan only supports english and italian languages.

Can Wubtitle automatically translate transcriptions?

No, Wubtitle can’t automatically translate transcriptions, but we are working to add this feature.

What happens if I request a transcription twice for the same Youtube video?

If you request a transcription twice for the same video, you will be charged only for the first transcription. The following transcribe requests will return the already processed transcription. Note that “same video” means the same media library file in WordPress or “the same Youtube url”: instead, if you upload the same video twice in your WordPress, the second one will be marked as a different video, and you will be charged every time you request a transcription for a “different” video.

Is there a maximum length for the videos I can transcribe?

Yes, the maximun lenght for the videos you can transcribe depends on your subscription type. For example, if you have an Elite plan, you can transcribe videos for at least 10 hours of lenght, regardless of the lenght of individual files. For example, you can transcribe a single 10-hour video or ten 1-hour videos.

Is there a maximum weight for the videos I can transcribe?

No, you can transcribe videos of any weight. However, make sure they meet the time limits of your plan.

What video formats does Wubtitle support?

Wubtitle supports every video format which is already supported by WordPress. However, free plan only supports MP4 video format.

I purchased a Professional plan. What happens if I upgrade to Elite before the Professional period has expired?

If you upgrade to Elite before Professional has expired, Elite limits are immediately applied and you will be charged only for the difference between Elite and Professional with no changes to your billing period. For example, if you purchase a Professional plan on 1 January and upgrade to Elite on 15 January, you will only be charged for the price difference between the two plans and your new plan will be renewed on 1 Febrauary.

I purchased an Elite plan. What happens if I downgrade to Professional before Elite has expired??

If you downgrade to Professional before Elite has expired, Professional limits are immediately applied to your account and you will be refunded for the Elite subscription period left via a bonus credit you can spend in paid plans. However, you can only downgrade if you haven’t exceeded yet Professional limits. For example, if you have an Elite plan and you already processed more than 10 videos or more than 3 hours of video, you can’t do the downgrade.

What happens if I downgrade from a paid plan to the free plan?

If you downgrade from a paid plan to the free plan, you will be able to use your paid plan until its expire date, and then free limits will be applied.

Is my plan automatically renewed at the end of the subscription period?

Yes, paid plans are automatically renewed at the end of the subscription period.

Is there an annual subscription?

No, currently we do not offer annual subscriptions.

Shqyrtime

28 Korrik, 2020
Finally a plugin to automatically generate text from video and boost seo !
Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Wubtitle” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Wubtitle” është përkthyer në 1 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Wubtitle” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

1.2.4

Release Date: October 17th, 2022

Enhancements:
* Added support to WordPress 6.0

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.2.3

Release Date: August 31th, 2021

Enhancements:
* Added support to WordPress 5.8

Bugfixes:

 • Stability improvements
 • Fix support for youtube transcribe

1.2.2

Release Date: May 28th, 2021

Enhancements:
* Added support for WPML
* Added support to WordPress 5.7

Bugfixes:

 • Stability improvements
 • Fix support for youtube transcribe

1.2.1

Release Date: January 27th, 2021

Enhancements:
* All languages are now supported also in the free version!
* WordPress 5.6 support

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.1.1

Release Date: September 23th, 2020

Enhancements:
* Added support for a lot of new languages: Gulf Arabic, Modern Standard Arabic, Dutch, Australian English, British English, Indian English, Irish English, Scottish English, Welsh English, US Spanish, Canadian French, Farsi, Swiss German, Hebrew, Indian Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Tamil, Telugu, Turkish

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.1.0

Release Date: September 10th, 2020

Enhancements:
* Support Vimeo translations

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.0.6

Release Date: August 28th, 2020

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.0.5

Release Date: August 28th, 2020

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.0.4

Release Date: August 28th, 2020

Enhancements:

 • WordPress 5.5 support

Bugfixes:

 • Permit plan upgrade only to Administrator
 • Stability improvements

1.0.3

Release Date: August 7th, 2020

Enhancements:

 • Discount code support
 • Support Stripe 3d secure payments

Bugfixes:

 • Stability improvements

1.0.2

Release Date: July 29th, 2020

Bugfixes:

 • Fix license validation when w3 total cache is enabled
 • Other minor bugfixes

1.0.1

Release Date: July 27h, 2020

Bugfixes:

 • Fixed the deploy workflow, we need node_modules and vendor folder

1.0.0

Release Date: July 25th, 2020

First public version