Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WPMU Admin Interface Language

Përshkrim

Lets WPMU user to select language in backend administration panel.

Foto ekrani

Instalim

Standard MU Plugins installation.

  1. Upload ‘wpmu-admin-interface-language.php’ to the ‘/wp-content/mu-plugins/’ directory
  2. Find the setting in profile page.

PBR

Where can I get support and question about this plugin?

Please feel free visit my blog at Patrick and leave your comment.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WPMU Admin Interface Language” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues