Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WPML Country Detector

Përshkrim

This plugin is a WPML addon that detects the user country and shows his country flag next to the available languages.
You can also redirect visitors based on visitor country if user locale translation exists. E.g if you have a language with locale code
en_US, the code can be devided into the language part ‘en’ and the geographical part ‘US’.
This plugin has an option to redirect according to the geographical parts of the locale codes of the languages served on your WPML translated site.

The Native WPML language switcher CSS for the footer and widget are used to preserve brand consistency.

How usefull is this?

To get a clear picture of how usefull this is, see the language switcher used by pay pal

How to use it

There are two ways of showing the langauge switcher.
1- Using the widget (available in wp-admin>appearance>widgets)
2- Enabling the WPML Country Detector switcher in the footer from the settings in WPML>languages
learn more

Quick Support

for quick support, submit a support ticket here

Want More?

To keep up to date with the latest WordPress translation, localization and Internationalization news, subscribe to our blog at Zanto
or follow Zanto on twitter and influence what gets developed next!
For more free and premium multilingual plugins for WPML, and Zanto visit our Multilingual plugins page. all GPL

Features

  • Language Switcher Widget that shows user country flag
  • Footer language Swicher with user country flag and available langauges
  • User redirection to the appropriate language locale based on the user country

Foto ekrani

  • Settings to enable the footer country detector switcher
  • country detector widget in appearance > widgets

Instalim

-Upload the Plugin to your blog and activate it like any other WordPress plugin.
Note: WPML plugin must be installed first.
– Go to WPML > Languages and configure the settings under “Country Detector Addon Options”
– To use country redirect option, make sure browser language redirect is disabled.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WPML Country Detector” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.1

  • Initial commit

0.2

  • Bug fixes ip wasn’t being used