Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WPJM Extra Fields

Përshkrim

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the front-end for Job Submissions as well as in the back end for Job Listing management.

Installation and Setup

An active install of WP Job Manager in your site is required for this plugin to work, you can download it here: https://wordpress.org/plugins/wp-job-manager/

No further setup is required, just install and activate the plugin under Plugins > Add New to see the new extra fields.

Documentation

 • GitHub Repository: https://github.com/iamgabrielma/WPJM-Extra-Fields
 • Documentation: https://tilcode.blog/wpjm-extra-fields-adds-extra-fields-to-wp-job-manager-job-listings

1.0.0

 • Hello World

1.0.1

 • Tested up to WordPress 5.0
 • Fix: Add contributor to readme.txt
 • Fix: Update readme.md with proper markdown
 • Enhancement: Added a direct link to the support forums within the Plugins page

1.2.0

 • Tested up to WordPress 5.2.4
 • Removed WP_Job_Manager class check due to changes in the main plugin

1.3.0

 • Tested up to WordPress 5.3.2
 • Tested up to WP Job Manager 1.34.1
 • Fixed: i18n by removing /lang path
 • Enhancement: Added a class to textfields, so can be targeted via CSS
 • Enhancement: Added a new Salary column under Job Listings > Jobs filters

Foto ekrani

Shqyrtime

Lexojini krejt 4 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“WPJM Extra Fields” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues