Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Which Fonts?

Përshkrim

This WordPress plugin outputs a list of fonts used on any front end page in the javascript console in case you are logged in as an admin user.

Plans

v2.0 – User interface will be added where admins will be able to highlight elements of a selected font family.
V3.0 – More CSS properties besides font-family will be included in the plugin.

Instalim

Install this plugin like you would install any other plugin.

Once activated, you will be able to see an array of fonts used on the front end, in the javascript console, on any page.

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“WP Which Fonts?” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues