Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WordPress Tumblr AJAX Widget

Përshkrim

WordPress Tumblr AJAX Widget creates a widget you can use in your blog that would draw posts from a Tumblr blog feed and

Readme Generator

This Readme file was generated using wp-readme, which generates readme files for WordPress Plugins.

Instalim

  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
  2. Add the newly added widget to your layout and set the configration settings. Note: use your “full tumblr blog domain” in the domain field. i.e. n0nick.tumblr.com.
  3. Now you should also add some stylesheets to your theme’s style.css. You could take a look at an example from my personal blog at example.css attached, but keep in mind that this was created to my personal, Hebrew (right-to-left) blog.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WordPress Tumblr AJAX Widget” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues