Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Simple SEO Meta

Përshkrim

Add page title, meta description, keywords and robots to all post types and taxonomies.
Plugin will automatically change page titles for posts, pages, custom posts, categories, tags and custom taxonomies to
whatever you have entered. Also will inject meta fields in template head section. If however you leave fields empty
default WordPress or theme behaviour will occur.
This plugin also removes taxonomy description column from listing table.

You can use it in your theme or other plugin. It creates the following taxonomy and post meta fields:
_page_title, _meta_description, _meta_keywords, _meta_robots.

Example usage:

// Get page title value for taxonomy with ID $term_id:
$taxonomy_title = get_term_meta( $term_id, '_page_title', true );

// Get page title value for post with ID $post->ID:
$post_title = get_post_meta( $post->ID, '_page_title', true );

Shqyrtime

10 Qershor, 2019
With this plug & play plugin you can easily change the page title and description (and robots and keywords) for any page. It doesn’t do more than that, which is a good thing if you don’t want all those settings and features of the big SEO plugins. The code is clean and nicely organized.
Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“WP Simple SEO Meta” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.0

  • Fixed readme.md headings.
  • Renamed readme.txt to readme.md in git repo.
  • Fixed version number in plugin file.
  • Fixed readme.txt stable tag version from trunk to numeric.
  • Fixed readme.txt changelog info.
  • Input sanitization, override of titles and injection of meta tags in head section.

1.0.0

  • Added readme.txt.
  • Full plugin code rewritten using OOP singleton.