Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Simple Maintenance & Under Construction Mode

Përshkrim

Create a simple Coming Soon Page, Under Construction or Maintenance Mode Page with WP Simple Maintenance Mode Plugin. Work on your site in private while visitors see a Coming Soon or Maintenance Mode page.

Works with any WordPress Theme
Responsive Compatible with any Mobile Device
Customise the Look and Feel

Instalim

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the Add New in the plugins dashboard
 2. Search for WP Simple Maintenance Mode
 3. Click Install Now
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the Add New in the plugins dashboard
 2. Navigate to the Upload area
 3. Select wp-simple-maintenance-mode.zip from your computer
 4. Click Install Now
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download wp-simple-maintenance-mode.zip
 2. Extract the wp-simple-maintenance-mode directory to your computer
 3. Upload the wp-simple-maintenance-mode directory to the wp-content/plugins directory
 4. Activate the plugin in the Plugins dashboard

PBR

Whats the difference between Coming Soon Page Mode and Maintenance Mode?

Coming Soon Page Mode returns a http status 200 and allows your site to be indexed by Google and other searching engine while under construction. You should always using Coming Soon Page mode when your site is under construction.

Maintenance Mode returns a http status code 503 and should be used when you are doing short term maintenance on an existing site. This will let search engines know your site is under going maintenance and should return in 1 day when maintenance mode is finished.

Who can see the website while its under construction?

Only logged in visitors can see the website while you website is under construction. Logged out visitors will see the coming soon page or maintenance mode page depending on which mode you have selected.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WP Simple Maintenance & Under Construction Mode” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues