Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WP Like Dislike

Përshkrim

This is WP Like Dislike. It allow the visitors to like or dislike the post of your
website. There are many more feature what you may not find in any other.

WP Like Dislike by pluginbazar – Jaed Mosharraf

Foto ekrani

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-4.png

Instalim

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin settings via WordPress Dashboard and find “WP Like Dislike” activate it.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WP Like Dislike” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Shënime ndryshimesh

1.0.0

* 10/04/2015 Initial release.

1.0.1

* 10/07/2015 Demo Site Changed.