wp-google-fonts

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 20 Mars, 2024 dhe s’mund të shkarkohet më. Arsye: Cenim Udhëzimesh.

Shqyrtime

11 Shkurt, 2022
Lamentablemente no funciona con Elementor, las fuentes cargadas no se visualizan. No obstante la interface es fácil y sencilla de entender, solo falta que funcione.
3 Shtator, 2016
Error: Bad value //fonts.googleapis.com/css?family=Lato:700|Lato:400|Lato:300|Lato:100,400|Lato&subset=latin,latin-ext for attribute href on element link: Illegal character in query: | is not allowed. Otherwise it could have been a great plugin.
Lexojini krejt 38 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“WP Google Fonts” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues