Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WordPress EU VAT Helpers

Përshkrim

This WordPress plugin is basically a wrapper around the nifty mpociot/vat-calculator library. Use at your own risk!

Shortcode Usage

[localize_currency value="133.42" currency="EUR"]

Add EU VAT to value and format the result as a currency.

Attributes:

 • value (required): The amount to format
 • currency (optional, default: ‘EUR’): Currency format as three-letter ISO-4217 code
 • country (optional, default by user’s IP address): Override the country for which to apply taxes and adapt the format (two-letter ISO-3166-1 alpha-2 code)

[vat_rate]

Display the EU VAT rate applicabe in the current user’s country in percent.

Attributes:

 • country (optional, default by user’s IP address): Override the country whose VAT rate to display (two-letter ISO-3166-1 alpha-2 code)

[ip_country]

Display the current user’s country based on their IP address.

[if_taxable]Echo something[/if_taxable]

Condtitionally display a piece of content if EU VAT is applicable in the current user’s country.

Attributes:

 • country (optional, default by user’s IP address): Override the country for which to check (two-letter ISO-3166-1 alpha-2 code)

[unless_taxable]Echo something[/unless_taxable]

Condtitionally display a piece of content if EU VAT is not applicable in the current user’s country. (Inverse of if_taxable)

Attributes:

 • country (optional, default by user’s IP address): Override the country for which to check (two-letter ISO-3166-1 alpha-2 code)

Instalim

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the wp-eu-vat-helpers directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WordPress EU VAT Helpers” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.1.2

 • Fix critical bug to allow installation via wordpress.org 😉

1.1.1

 • Fix performance related to geo-ip lookups

1.1.0

 • Add ip_country shortcode

1.0.0

 • Initial Release