Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WooTumblog

Përshkrim

Create a tumblr style blog using this plugin. Simply install the plugin, add the easy to use tags to your theme, and your blog will be transformed into a Tumblr-style blog. Create posts direct from the WordPress dashboard, your iPhone, or the familiar WordPress interface.

Foto ekrani

 • Woo Tumblog Dashboard Widget.
 • Twenty Ten integration
 • Posts Tumblog Filter and Menu Options.
 • Tumblog Custom Fields and Taxonomy in Add Post.
 • Woo Tumblog Options Page

Instalim

 1. Login to your self-hosted WordPress site
 2. Go to Plugins->Add New
 3. Search for the Woo Tumblog Plugin and Click Install
 4. Activate the plugin when it asks you to
 5. Once activated, go to Posts->Tumblog Options to change your settings.
 6. Add the simple tags to your theme and post some tumblogs!

Or

 1. Download the plugin
 2. Login to your self-hosted WordPress site
 3. Go to Plugins->Add New
 4. Click the Upload button at the top of the page
 5. Browse and upload the zip file you just downloaded
 6. Activate the plugin when it asks you to
 7. Once activated, go to Posts->Tumblog Options to change your settings.
 8. Add the simple tags to your theme and post some tumblogs!

PBR

Who built Woo Tumblog?

Woo Tumblog was built by WooThemes and is the same functionality that powers the Tumblog range of WooThemes such as Cinch, Slanted, Retreat, Unite, and Crisp. Now, you can add that very same Tumblog functionality to your own WordPress theme by adding a few simple tags to your theme!

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WooTumblog” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

2.1.4

 • functions/wootumblog_dashboard_functions.php – fix for https urls and plugin paths
 • functions/wootumblog_helper_functions.php – fix for https urls and plugin paths
 • functions/wootumblog_template_functions.php – fix for https urls and plugin paths

2.1.3

 • classes/wootumblog.class.php – Updated Metabox creation to latest WooFramework version

2.1.2

 • functions/thumb.php – Security Update

2.1.1

 • functions/thumb.php – Security Update
 • woo_tumblog.php – Fixed variable setup bug

2.1.0

 • classes/wootumblog.class.php – Improved theme integration, fixed custom field settings conflict
 • functions/wootumblog_template_functions.php – Improved theme integration
 • woo_tumblog.php – Improved theme integration

2.0.7

 • classes/wootumblog.class.php – Added filter for the_content_feed

2.0.6

 • functions/thumb.php – Security Update for TimThumb Image Resizer Library.

2.0.5

 • classes/wootumblog_postformat.class.php – Added fix for bulk editing of posts
 • classes/wootumblog_taxonomy.class.php – Added fix for bulk editing of posts
 • functions/wootumblog_template_functions.php – Added fix for quotes without URLs

2.0.4

 • classes/wootumblog.class.php – Added option to set video output width
 • functions/wootumblog_template_functions.php – modified woo_tumblog_video_content() to use option for video output width
 • woo_tumblog.php – version up

2.0.3

 • functions/wootumblog_dashboard_functions.php – Fixed bug to load styles on tumblog options page
 • classes/wootumblog.class.php – removed unneccessary seo code and modified woo_custom_template option to not conflict with other woo options
 • woo_tumblog.php – version up

2.0.2

 • functions/wootumblog_dashboard_functions.php – Only load tumblog styles on dashboard

2.0.1

 • classes/wootumblog.class.php – Add option to switch off image resizer script – fixes s3 incompatibility

2.0.0

 • classes/wootumblog.class.php – Now supports post formats functionality
 • classes/wootumblog_postformat.class.php – Now supports post formats functionality
 • functions/wootumblog_dashboard_functions.php – Now supports post formats functionality
 • functions/wootumblog_template_functions.php – Now supports post formats functionality
 • functions/wootumblog_express_app_functions_deprecated.php – deprecated tumblog functions
 • functions/wootumblog_express_app_functions.php – updated functions for iPhone app
 • woo_tumblog.php – Now supports post formats functionality

1.0.3

 • functions/wootumblog_template_functions.php – Modified woo_tumblog_the_title() to take an additional parameter for element type.
 • classes/wootumblog.class.php – Modified contextual help for the above function change.

1.0.2

 • functions/wootumblog_dashboard_functions.php – Sidebar manager does not load tumblog styles. Fixed date and time posting issue.

1.0.1

 • functions/css/tumblog_admin_styles.css – Removed “#content_ifr” to fix bug with new post dialogue.

1.0.0

 • Initial Release.