WordPress.org

Plugin Directory

CartBounty – Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce

CartBounty – Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce

Përshkrim

All online stores suffer from shopping cart abandonment. CartBounty helps to save abandoned carts in WooCommerce and send effective abandoned cart reminder messages to recover lost sales.

 • Shihni shporta blerjesh aty për aty
 • Ruani shporta të braktisura
 • Automatizoni rimarrje shportash të braktisura
 • Përfitoni më shumë shndërrime nga vizitor në klient dhe reduktoni braktisje shportash
 • Veprime dhe filtra për formësim të thelluar
 • Në pajtueshmëri të plotë me GDRP-në

Me punim të konceptuar mirë të përdoruesit, mjete të brendshme efikasiteti dhe aftësinë për t’u integruar me sisteme të tjerë, CartBounty është një mjet i fuqishëm në arsenalin tuaj të marketingut.

Live shopping cart monitoring and reports

CartBounty ruan dhe shfaq krejt veprimtarinë e blerjes nga çasti që një produkt shtohet te shporta.

 • Detailed abandoned cart reports
 • Discover the top most abandoned products
 • Shihni shporta anonime
 • Merrni njoftim për shporta të braktisura së fundi
 • Eksportoni shporta të braktisura (Pro)
 • Pengim robotësh të lënë shporta të braktisura, duke përdorur Google reCAPTCHA (Pro)

Automatizoni rimarrje shportash të braktisura

Kurseni kohë me rimarrje të automatizuar shportash të braktisura dhe përqendroni energjitë tuaja në gjëra me rëndësi.

 • Dërgoni kujtues shportash të braktisura duke përdorur shërbyes poste WordPress
 • Dërgoni seri email-esh shportash të braktisura duke përdorur ActiveCampaign, GetResponse dhe MailChimp (Pro)
 • Përdorini njoftimet push web për të dërguar kujtues me fërkim të pakët, të atypëratyshëm, personalë, që nuk duan një email, apo një numër telefoni
  (Pro)
 • Përdorni grremç për të dërguar të dhëna shportash të braktisura dhe për të krijuar automatizime të fuqishme në aplikacione të tilla si Make (ish-Integromat), Pabbly, Zapier ose të ngjashëm (Pro)
 • Dërgoni kujtues mesazhesh tekst SMS, duke përdorur BulkGate (Pro)
 • Personalizoni mesazhet me lëndë dinamike (Pro)
 • Prodhoni dhe dërgoni kode kuponësh unikë (Pro)
 • Ndiqni hapje mesazhesh dhe shkallë klikimesh në emaile-e (Pro)
 • Riktheni porosi të papërfunduara (Pro)
 • Restore Custom product fields (Product addons) and WooCommerce Product Bundles (Pro)
 • Exclude carts from abandoned cart recovery based on specific products or product categories, countries, languages, IP addresses, and other criteria (Pro)
 • Ndalni / Rimerrni rikthim shportash individual të braktisura (Pro)
 • Përktheni email-e dhe mesazhe tekst SMS, mbulim i shtojcës WPML (Pro)

Përfitoni më shumë shndërrime nga vizitor në klient dhe reduktoni braktisje shportash

Përdorni mjete CartBounty efikasiteti për të shtuar shanset tuaj për marrje të më tepër shportash të braktisura që mund të ringjallen.

 • Reduktoni braktisje përfundimi blerjesh, përmes veçorisë “Mbaj mend fusha përfundimi blerjeje”, e cila u lejon klientëve të rifreskojnë faqen e përfundimit të blerjes pas dhënies së hollësive të tyre dhe të lëvizin nëpër faqe pa humbur të dhëna të plotësuara më parë
 • Përdoreni flluskën mbi Synim Daljeje për të minimizuar braktisje kartash dhe për të shtuar shitjet
 • Ruani hollësi kontaktesh prej shtojcash palë të treta dhe fusha vetjake email-i
 • Grumbulloni hollësi kontakti të përdoruesit mu pasi klikohet butoni “Shtoje në shportë”, duke përdorur Early capture (Pro)
 • Jepni Kode kuponësh të atypëratyshëm, për t’i motivuar klientët të plotësojnë blerjen e tyre, duke përdorur mjetet Exit Intent dhe Early capture (Pro)
 • Ulni shkallën e braktisjeve të shportave, duke tërhequr vëmendjen e klientëve dhe duke i kthyer ata te shitorja juaj, pasi kanë kaluar te një skedë e re e shfletuesit, duke përdorur njoftime dinamik Skede (Pro)

Përfitoni nga seri email-esh shportash të braktisura, personalizim mesazhesh dhe veçori të tjera të fuqishme, duke e përmirësuar me CartBounty Pro.

Foto ekrani

 • CartBounty Dashboard and abandoned cart reports including cart abandonment rate stats and top abandoned products
 • Abandoned cart list
 • Rikthim i automatizuar shportash të braktisura, duke përdorur kujtues me email-e WordPress-i
 • Rregullime email-esh WordPress rikthimesh
 • Paraparje email-i WordPress rikthimesh
 • Rregullime dritareje flluske synimi daljeje
 • Rregullime të përgjithshme
 • Si duket flluska Synim Daljeje, pasi përdoruesi provon të braktisë shitoren

Instalim

 1. Kaloni te pulti i WordPress-it tuaj > Shtojca > Shtoni të re
 2. Kërkoni për “CartBounty”
 3. Instaloni dhe aktivizoni CartBounty
 4. Në daçi, ujdisni emaile-e të automatizuar rikthimesh shportash të braktisura duke përdorur mekanizmin WordPress të rikthimeve.
 5. Aktivizoni, në daçi, mjete të tilla si Synim Daljeje, për të rritur përqindjen e shportave të braktisura të rikthyeshme

PBR

Kur ruhet një shportë?

Sapo një produkt shtohet te shporta, ai është i dukshëm për përgjegjësin e shitores, te shporta të braktisura CartBounty. Shporta mbetet anonime, deri sa përdoruesi të hapë hollësi kontakti nga një nga burimet vijuese:

Sapo CartBounty të ketë hollësi kontakti të përdoruesit, shporta anonime shndërrohet në një shportë që mund të rimerret. Pasi përdoruesi bën një porosi, shporta e braktisur hiqet menjëherë prej listës së shportave të braktisura.

Nëse do të donit të ishit në gjendje të aktivizonit rimarrje porosie të Papërfunduar, ju lutemi shihni mundësinë e përmirësimit me CartBounty Pro.

Kur konsiderohet si e braktisur një shportë?

Që të quhet e braktisur, një shportë duhet të jetë pa veprimtari për një periudhë 60 minutash që nga veprimtaria e fundit e përdoruesit. Nëse shihni gjendje “po blihet” te shtylla e gjendjes së shportave të braktisura në CartBounty, do të thotë se përdoruesi ende po blen dhe s’e ka braktisur ende shportën e tij.

Njoftimet ose kujtuesit do të dërgohen vetëm pasi shporta e blerjes të jetë braktisur dhe t’i jetë hequr gjendja “blerje”.

Shembull. Nëse keni formësuar email-in tuaj të parë të rimarrjes së shportave të braktisura, mesazhin tekst, ose njoftimin Push, për t’u dërguar pas 5 minutash, përdoruesi do ta marrë afërsisht 65 minuta më vonë (d.m.th., 60 minuta pasi shporta të jetë braktisur, plus 5 minuta sipas vonesës së formësuar).

Si të dërgohen email-e të automatizuar rimarrjeje shportash të braktisura?

Pasi shporta braktiset, përdoruesit mund t’i dërgohen gjatë një periudhe një kujtues, ose një numër kujtuesish të automatizuar, për t’i kujtuar artikujt në shportën e blerjeve.

Versioni falas i CartBounty-it ofron një zgjidhje elementare për dërgim email-esh rikthimi shportash të braktisura duke përdorur për email-et shërbyesin parazgjedhje të WordPress-it. Kjo mundësi rikthimi funksionon mirë nëse keni një numër shportash të braktisura nga pak deri te mesatarisht.

Përmirësojeni me CartBounty Pro që të ujdisni dhe dërgoni automatikisht njoftime Push, email-e dhe mesazhe tekst SMS për rimarrje shportash të braktisura duke përdorur ActiveCampaign*, GetResponse*, MailChimp* ose BulkGate*.

Ç’janë shportat anonime?

Shportat për të cilat vizitori s’identifikohet dot, klasifikohen si anonime, ngaqë vizitori s’ka dhënë ndonjë hollësi kontakti. Sipas këtij skenari, përdoruesi ka shtuar te shporta një ose disa artikuj, por s’ka dhënë ndonjë hollësi kontakti e cila mund të përdoret më vonë për rimarrje të shportës.

Ndoshta jeni kureshtarë të dini pse do të donte dikush t’i ruante ato? Ja ndopak arsye:

Për ndjekje drejtpërsëdrejti të veprimtarisë në shportën e blerjes dhe për të kuptuar më mirë se ç’ndodh në shitoren tuaj.
Për dallim të produkteve më popullore që po shtohen në shportë.
Për mbledhje informacioni rreth të ardhurash potenciale nga shportat e braktisura.

Rregullimet e CartBounty-it ju lejojnë të çaktivizoni shporta anonime, ose t’i lejoni ato vetëm për vende të caktuara.

Si funksionon teknikisht Synimi i Daljes?

Teknologjia Exit Intent është një rrugë e mençur mbikëqyrjeje të sjelljes së përdoruesve, përfshi lëvizje të miut, shpejtësish dhe kah rrëshqitjeje në faqe, për të përcaktuar se kur është afër braktisjes së sajtit një përdorues. Kur pikaset kjo sjellje, shfaqet një mesazh flluskë për të tërhequr përdoruesin. Synimi i flluskës Exit Intent është të motivojë përdoruesin të përfundojë blerjet e tij, ose të japë hollësi kontakti, të cilat më vonë mund të përdoren për rimarrje shporte të braktisur.

Mësoni më tepër rreth Teknologjisë Synim Daljeje dhe parimeve të flluskës Synim Daljeje Në Celular.

Si të përdoren gjedhet e CartBounty-it?

Pjesët e dukshme për publikun të CartBounty-it, b.f., flluska Exit Intent dhe email-t WordPress të rimarrjeve, mund të përshtatet lehtë duke përdorur rregullimet e shtojcës. Por, nëse ju duhen mundësi më të thelluara përshtatjeje, mund të përdorni gjedhet e brendshme të CartBounty-it, ose të përfitoni nga veprime dhe filtra të pranishëm.

Krejt kartelat e gjedheve do t’i gjeni brenda dosjes /plugins/woo-save-abandoned-carts-pro/templates. Kur hapni këto kartela, do të vini re se të tëra përmbajnë grremça që ju lejojnë të shtoni, përpunoni, ose hiqni lëndë pa u dashur të përpunohen vetë kartelat gjedhe. Kjo metodë shërben si mbrojtje nga probleme përmirësimi shtojce, ngaqë kartelat gjedhe mund të lihen të paprekura.

Ju lutemi, kopjoni kartelën gjedhe që ju duhet për temën tuaj aktive, për ta mbajtur përshtatjen të paprekur pas përditësimesh të shtojcës. Mund t’i kopjoni në një nga vendndodhjet vijuese:

 • emri_i_temës_tuaj/templates/emails/cartbounty-email-light.php
 • emri_i_temës_tuaj/templates/cartbounty-exit-intent.php
 • emri_i_temës_tuaj/cartbounty-exit-intent.php

Tani mund të përpunoni kartelën tuaj gjedhe të kopjuar dhe kjo do të anashkalojë kartelën gjedhe parazgjedhje të CartBounty-it.

Ç’Veprime dhe Filtra ka?

Tok me mundësitë e përshtatjeve që mund të bëhen që nga rregullimet e shtojcës, CartBounty lejon gjithashtu përdorimin e grremçave të ndryshëm për përshtatje të thelluar. Këta grremça janë një mënyrë e shkëlqyer, nëse po kërkoni të ndryshoni, apo zgjeroni veçori të CartBounty-it pa ndryshuar kartelat bazë të shtojcës.

Më poshtë do të gjeni një listë grremçash të CartBounty-it tok me shembuj të ndryshëm. Kur përdoren këto veprime dhe filtra për të ndryshuar shtojcën, ju lutemi, shtoni kodin tuaj te kartela functions.php e temës tuaj.

Hook-e të përgjithshëm

Filtra:

 • cartbounty_from_email
 • cartbounty_waiting_time
 • cartbounty_include_tax
 • cartbounty_price_format
 • cartbounty_display_currency_code

Ja një shembull si të ndryshohet email-i Nga që dërgon njoftime me email duke përdorur filtrin “cartbounty_from_email”. Ju lutemi, shtojeni te kartela functions.php e temës tuaj:

function change_from_email( $html ){
  return 'your@email.com';
}
add_filter( 'cartbounty_from_email', 'change_from_email' );

Shembull si të përshtatet koha parazgjedhje e pritjes, pas së cilës shporta konsiderohet e braktisur, duke përdorur filtrin “cartbounty_waiting_time” prej 60 minutash (koha parazgjedhje) në 30 minuta. Shtojeni te kartela functions.php e temës tuaj:

function change_waiting_time( $minutes ){
  return 30; //Minimum allowed time is 20 minutes
}
add_filter( 'cartbounty_waiting_time', 'change_waiting_time' );

Shembull se si të shfaqni çmime produktesh shporte të braktisur, pa përfshirë taksa:

add_filter( 'cartbounty_include_tax', '__return_false' );

Hook-e Synimi Daljeje

Gjedhja Synim Daljeje përmban veprime dhe filtra të ndryshëm që ju lejojnë të krijoni të ri, të përpunoni, të zëvendësoni ose hiqni lëndë ekzistuese, përfshi figurën kryesore te dritarja Synim Daljeje.

Veprime:

 • cartbounty_exit_intent_start
 • cartbounty_exit_intent_after_title
 • cartbounty_exit_intent_before_form_fields
 • cartbounty_exit_intent_end

Filtra:

 • cartbounty_exit_intent_close_html
 • cartbounty_exit_intent_image_html
 • cartbounty_exit_intent_title_html
 • cartbounty_exit_intent_description_html
 • cartbounty_exit_intent_field_html
 • cartbounty_exit_intent_button_html

Ja një shembull se si të shtohen titrat shtesë pas titullit kryesor duke përdorur hook-un tonë të veprimeve “cartbounty_exit_intent_after_title”. Ju lutemi, shtojeni te kartela functions.php e temës tuaj:

function add_extra_html_after_title() {
  echo "<p>Additional subtitle here...</p>";
}
add_action('cartbounty_exit_intent_after_title', 'add_extra_html_after_title' );

Shembull si të ndryshohet figura kryesore duke përdorur një filtër:

function modify_image( $html ){
  return '<img src="http://www.link-to-your-custom-image-here..."/>';
}
add_filter( 'cartbounty_exit_intent_image_html', 'modify_image' );

Shembull si të ndryshohet titulli kryesor duke përdorur një filtër:

function modify_title( $html ) {
  $custom_title = 'Your text here...';
  return preg_replace('#(<h2[^>]*>).*?(</h2>)#', "$1 $custom_title $2", $html);
}
add_filter( 'cartbounty_exit_intent_title_html', 'modify_title' );

Shembull si të ndryshoni përshkrimin duke përdorur një filtër:

function modify_description( $html ){
  $custom_description = 'New description here...';
  return preg_replace('#(<p[^>]*>).*?(</p>)#', "$1 $custom_description $2", $html);
}
add_filter( 'cartbounty_exit_intent_description_html', 'modify_description' );

Hook-e email-esh WordPress

Gjedhja WordPress për kujtues shportash të braktisura përdor veprime dhe filtra të shumtë që mund të shfrytëzohen për të ndryshuar lëndën dhe pamjen e email-eve.

Veprime:

 • cartbounty_automation_before_title
 • cartbounty_automation_after_title
 • cartbounty_automation_after_intro
 • cartbounty_automation_after_button
 • cartbounty_automation_footer_start
 • cartbounty_automation_footer_end

Filtra:

 • cartbounty_automation_title_html
 • cartbounty_automation_intro_html
 • cartbounty_automation_button_html
 • cartbounty_automation_copyright
 • cartbounty_automation_footer_address_1
 • cartbounty_automation_footer_address_2
 • cartbounty_automation_unsubscribe_html

Shembull, si të shtohet lëndë shtesë mu para titullit kryesor te email-i WordPress kujtues për rikthim:

function cartbounty_automation_add_extra_title(){
  esc_html_e( 'Additional content before main title', 'woo-save-abandoned-carts' );
}
add_action( 'cartbounty_automation_before_title', 'cartbounty_automation_add_extra_title' );

Shembull si të ndryshohet titulli kryesor duke përdorur një filtër:

function cartbounty_alter_automation_title( $title ){
  return '<h1 style="font-size: 60px; padding-bottom: 30px;">'. __('My new title', 'woo-save-abandoned-carts') .'</h1>';
}
add_filter( 'cartbounty_automation_title_html', 'cartbounty_alter_automation_title' );

Shembull si të zëvendësohet emri ekzistues i butoni nga “Përfundoni blerjen” në “Kthehuni te shporta”:

function cartbounty_alter_automation_button( $button ){
  return str_replace( 'Complete checkout', __('Return to cart', 'woo-save-abandoned-carts') , $button);
}
add_filter( 'cartbounty_automation_button_html', 'cartbounty_alter_automation_button' );

Si të ndryshohet adresa parazgjedhje në fundfaqe. Si parazgjedhje, merret nga adresa e shitores WooCommerce që keni dhënë, por mund ta ndryshoni duke përdorur një filtër:

function cartbounty_alter_automation_footer_address_1( $address ){
  esc_html_e('First address line...', 'woo-save-abandoned-carts');
}
add_filter( 'cartbounty_automation_footer_address_1', 'cartbounty_alter_automation_footer_address_1' );

function cartbounty_alter_automation_footer_address_2( $address ){
  esc_html_e('Second address line...', 'woo-save-abandoned-carts');
}
add_filter( 'cartbounty_automation_footer_address_2', 'cartbounty_alter_automation_footer_address_2' );

Si t’u pengohet robotëve të lënë shporta anonime?

Nëse keni vënë re sasi të pazakonta shportash të reja anonime, të lëna thuajse në të njëjtën kohë, nga një vend dhe që përmbajnë një produkt të vetëm, mund të bëhet fjalë për të lëna nga robotë që vizitojnë shitoren tuaj.

Robotët mund të ndahen në dy grupe – të mirë dhe të liq.

 • Robotë të mirë. Shembulli më i rëndomtë i një roboti të mirë do të ishte një indeksues web. Bëhet fjalë për një lloj robotësh që dërgohet përmes një motori kërkimesh, bie fjala, Google, për të indeksuar shitoren tuaj. Të zotët e shitoreve internetore i mirëpresin këta robotë, ngaqë kjo e mban lëndën dhe produktet e tyre të dukshme në përfundime kërkimesh dhe, me shpresë, do të tërheqë vizitorë të rinj
 • Robotë të dëmshëm. Këta robotë e vizitojnë shitoren tuaj për qëllime të liga. Veprimet e tyre shtrihen nga pakëz të dëmshme deri te potencialisht kritike. Robotë të liq kontrollojnë shitoren tuaj për pika të dobëta, të çara sigurie, rrugë për të shtënë në dorë shitoren tuaj, për vjedhje të të dhënave të kartave të kreditit të vizitorëve tuaj, etj. Veç kësaj, shtojnë ngarkesën në shërbyesin tuaj, duke ngadalësuar kështu shitoren tuaj

Robotët e dëmshëm janë ata që duhet të jenë përgjegjës për lënie shportash të reja anonime në sajtin tuaj. Edhe pse kjo s’është e rrezikshme, mund të jetë bezdisëse. Ja tre zgjidhje që do t’ju ndihmojnë të merreni me to:

 1. Zgjidhja e shpejtë është thjesht të çaktivizohet ruajtja e shportave anonime nga CartBounty.Këtë mund ta bëni te skeda e rregullimeve të CartBounty-it. Pavarësisht se është e lehtë, kjo zgjidhje merret vetëm me pasojat dhe nuk i pengon robotët e dëmshëm të vizitojnë shitoren tuaj, duke kërkuar vazhdimisht për pika të dobëta dhe duke ngadalësuar shitoren tuaj
 2. Një zgjidhje më e mirë do të ishte instalimi i një shtojce WordPress që ndihmon të pengohen vizita në shitoren tuaj nga robotë. Mund të provonit një a dy të tilla të ndryshme, por një pikënisje e mirë mund të ishte: Blackhole for Bad Bots. Në këtë mënyrë, do t’u bllokoni robotëve të dëmshëm të vijnë vërdallë në shitoren tuaj dhe do të mbani të aktivizuara shporta anonime, për të parë se ç’duan të blejnë klientët tuaj
 3. Nëse keni një zhvillues, ata mund t’ju ndihmojnë të kontrolloni regjistra hyrjeje të shërbyesit tuaj, për të identifikuar çfarëdo zërash nga robotë. Mandej, mund të përdorni kartelën .htaccess për t’i bllokuar këta robotë dhe parandaluar atyre të vizitojnë sajtin tuaj. Për më tepër hollësi, shihni këtë artikull mbi bllokimin e robotëve të dëmshëm.

Përmbi këto, versioni Pro ju lejon të përzgjidhni nëse duhet të jenë në gjendje të lënë shporta anonime, mysafirë prej vendesh të caktuara, duke siguruar kështu që robotë prej vendesh ku nuk shitni të mos jenë në gjendje të lënë shporta anonime.

Shqyrtime

7 Mars, 2024 1 përgjigje
After implementing CartBounty on my website, I’ve noticed a significant omission in its email open statistics: the lack of specific information on which emails are actually driving conversions. This absence severely limits the ability to make informed decisions and optimize cart abandonment recovery strategies. Moreover, being restricted to only three follow-up emails seems arbitrary and doesn’t fit the needs of businesses with more complex or personalized recovery workflows. While the concept behind CartBounty is promising and can add value in managing abandoned carts, these limitations negatively impact its practical usefulness. I hope future updates of the plugin will address these critical points, thereby enhancing its functionality and adaptability to various business scenarios.
22 Shkurt, 2024 1 përgjigje
Can you kindly send a patch for this, please. [21-Feb-2024 20:24:35 UTC] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in wp-content/plugins/woo-save-abandoned-carts/includes/class-cartbounty-reports.php on line 652
12 Shkurt, 2024 3 përgjigje
while setting I noticed email sent stripped plain text so free plugin is almost useless Edit (some workaround below using templates I didn’t try, but the plugin support deserves appreciation)
31 Dhjetor, 2023 1 përgjigje
Simple setup of the plugin and its implementation in the pages. It shows interesting data.
20 Dhjetor, 2023 1 përgjigje
We are currently using the Cart Bounty Pro plugin. However, we’ve encountered an issue where, upon exporting all the data, the name and number fields are not visible in the datasheet. I’ve investigated the database, and unfortunately, the data is also not visible there. Strangely, the information is visible on the website. Could you please guide me on how to resolve this problem?
11 Dhjetor, 2023 4 përgjigje
I had a problem with the plugin which was fixed and updated very quickly.I recommend.
Lexojini krejt 77 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“CartBounty – Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“CartBounty – Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce” është përkthyer në 22 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “CartBounty – Ruani dhe riktheni shporta të braktisura për WooCommerce” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

8.1.1

 • Added IP address information to system report
 • Translation update
 • Code refactoring and optimization

Shihni regjistër ndryshimesh për krejt versionet.