Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Widgets for WooCommerce Products on Elementor

Përshkrim

The special widgets are made exclusively for WooCommerce websites, providing opportunity to display the products in the most attractive layouts.

Products List

Use this widget to add the stylish listings of the WooCommerce products for build your shop pages with Elementor.

Products Grid

This widget adds the WooCommerce products into attractive grid layouts as well to build your shop pages with Elementor.

Categories Grid

This widget adds the WooCommerce Product Categories Grid layouts to build your shop pages with Elementor on WooCommerce-based websites.

Please, note, that in order for the widgets to display the content you need to create at least several WooCommerce products with prices and thumbnail images and add them to at least several product categories.

Then just drag and drop the needed widget into the page and built with Elementor. It will pull the categories or products and let you set the columns layout, query type, order, etc.

There are also multiple Style settings for every widget, allowing to customize the items, thumbnails shown, excerpts, price blocks, etc.

With Woo Products Widgets it will be easy to add WooCommerce products to any of your pages built with Elementor just in a few clicks!

Pro Features

  1. WooCommerce Shop, Archive, Single product, Cart, Checkout, Thank you, My Account Page Builder.
  2. 36+ Elementor Widget for Shop, Archive, Single product, Cart, Checkout, Thank you, My Account Page to make and edit every pages
  3. Product widget usable as a archive page products.
  4. Product Filter By Types
  5. No single code required to build your WooCommerce Pages.
  6. Product widget thumbnails and effects
  7. And Much more….

Important Note

You must use Elementor 3.0, caused elementor deperacted lot of things, so we update codes and so on.

Foto ekrani

Instalim

  1. Upload “woo-product-widgets-for-elementor For Elementor” folder to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Shqyrtime

20 Prill, 2022
tnx works with no problem better to have option about Clickable Column or image
24 Janar, 2020 1 përgjigje
The best plugin for created carousels products in Elementor. 100% integrated!!
7 Nëntor, 2019
Muy funcional, para tener versión pro en elementor
Lexojini krejt 7 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Widgets for WooCommerce Products on Elementor” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues