Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Woo Private Product

Përshkrim

Woo Private Product can make your products private to specific users who have an account in your Woocommerce Store. Other users won’t be able to see the product anywhere in your site neither buy them.

Foto ekrani

  • Product edit page.

Instalim

Just install the plugin by the “Plugins” menu > Add New. There is no need for configuration.

PBR

Where can i select the users who have access to a product?
R: On the product edit screen, you will see a custom section under the “price” field, there you can select multiple users.

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Woo Private Product” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues