Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank

Përshkrim

Kjo shtojcë shton Piraeus Bank Paycenter si një kanal pagesash për WooCommerce. Paraprakisht duhet të keni të nënshkruar një kontratë mes jush dhe Bankës. Bazuar në shtojcën origjinale “Piraeus Bank Greece Payment Gateway for WooCommerce” nga emspace.gr [https://wordpress.org/plugins/woo-payment-gateway-piraeus-bank-greece/]

Përdor metodën e ridrejtimeve dhe s’ka nevojë për SSL.

Lyps SOAP-in të instaluar në shërbyesin / strehuesin.

Njoftim i Rëndësishëm

  1. Piraeus Bank ka njoftuar se do të shfuqizojë gradualisht Shërbimin e Pagesave të Paraautorizuara për krejt tregtarët, duke filluar me ata që kanë marrë ID Tregtari nga 29.1.2019 e tëhu.
    Ju rekomandohet me forcë të çaktivizoni Shërbimin e Pagesave të Paraautorizuara sa më shpejt të mundet.

  2. We would like to inform you that our Plugin is compatible with the 3D Secure version 2 changes required from Piraeus bank.

Veçori

Furnizon transaksione të paraautorizuar dhe këste pa interes.

Ndërmjetës HTTP

Në rast se shërbyesi juaj s’i furnizon sajtit tuaj një adresë IP statike, mund të përdorni një Ndërmjetës HTTP Proxy për kërkesat tuaja nga shërbyesi drejt bankës. Që të funksionojë ndërmjetësimi http, duhet plotësuar fushat vijuese:
Strehëemër Ndërmjetësi HTTP: I domosdoshëm. Në u lëntë i zbrazët, s’përdoret Ndërmjetës HTTP.
Portë Ndërmjetësi HTTP: E domosdoshme nëse është plotësuar Strehëemër Ndërmjetësi HTTP.
Emër përdoruesi/Fjalëkalim Hyrjeje Ndërmjetësi HTTP: Opsionale.

Instalim

Thjesht ndiqni procedurën standarde të instalimit të shtojcëve për WordPress.

I furnizoni Bankës së Pireut te epayments@piraeusbank.gr të dhënat vijuese, që të mund t’ju furnizojë të dhëna testimi llogarie.
WITH PERMALINKS SET
* URL sajti : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/
* URL referuesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/checkout/
* Faqe suksesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=success
* Faqe dështimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=fail
* Faqe anulimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=cancel

PA PERMALIDHJE (MËNYRË=E THJESHTË)
* URL sajti : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/
* URL referuesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/checkout/
* Faqe suksesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=success
* Faqe dështimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=fail
* Faqe anulimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=cancel

Metodë përgjigjeje : GET / POST
Adresa IP e shërbyesit tuaj

FAQ

CardHolder Name Field

According to Piraeus bank’s technical requirements related to 3D secure and SCA, the cardholder’s name must be sent before the customer is redirected to the bank’s payment environment. You choose not to show this field by uncheck the “Enable Cardholder Name Field” in plugin’s settings, we will automatically send the full name inserted for the order, with the risk of having the bank refusing the transaction due to the validity of this field.

Enable Debug Mode

In order to enable the debug mode, you should add in your wp-config file (in the root folder of installation) the following lines:
define(‘WP_DEBUG’, true);
define(‘WP_DEBUG_LOG’, true);
define(‘WP_DEBUG_DISPLAY’, false);

Then you have to enable the debug mode from plugin’s settings page.

Missing states information from a country

Woocommerce have a list of states for each country, from where we send the information to the Piraeus Bank for the fields BillAddrState, ShipAddrState.
But for some countries i.e. Cyprus, Germany woocommerce don’t have the appropriate informations.
In these cases you should follow the instructions of Woocommerce to add/edit States.

Shqyrtime

2 Dhjetor, 2020
A must plugin when it comes to support online payments via Piraeus Bank. Thanks for the consistent updates and Professional support.
Lexojini krejt 21 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” është përkthyer në 1 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.6.4

Extra validations checks for phone numbers
Compatibility with Woocommerce 5.0
Add text for “without installation” option

1.6.3

Extra validations checks for phone numbers
Add Germany’s states list in woo commerce

1.6.2

Add cardholder name input field in checkout
Extra validation for foreign countries state field
Add cyprus states list in woocommerce
Add debugging mode, to log certain information
Replaced deprecated reduce_order_stock with wc_reduce_stock_levels
Fix minor php warnings

1.6.1

extra validation for country calling number
extra fallback if no shipping address available
add transaction id in order note

1.6.0

Përputhshmëri me PSD2 (3D Secure version 2)

1.5.8

ndreqje e një problemi në rregullime ndërmjetësi

1.5.7

Sanitarizim të Dhënash
përditësim gjendjeje përputhshmërie me WooCommerce 4.3.0

1.5.6

përditësim gjendjeje përputhshmërie me merce 4.1.0

1.5.5

përditësim gjendjeje përputhshmërie me WooCommerce 4

1.5.4

ndreqje versioni për hedhje në qarkullim

1.5.3

Përditësim përkthimesh

1.5.2

U shtua madhësi maksimum për stemën e Piraeus Bank

1.5.1

Për produkte të shkarkueshëm, vëri automatikisht shenjë porosisë si e plotësuar, vetëm nëse janë të shkarkueshëm krejt produktet
Përditësim përkthimesh
U shtua mundësia për të shfaqur ose jo stemën e Piraeus Bank te faqja e përfundimit të blerjes.

1.5.0

Tani është gati për përdorim metoda POST për përgjigjet
U shtua numër maksimum këstesh bazuar në vlerën gjithsej të porosisë
Mbulim për gjuhët anglisht, gjermanisht dhe rusisht te faqja e ridrejtimeve.

1.4.2

U ndreq problem me gjendje të dështuar porosie, por me transaksion të paguar

1.4.1

Ndreqje të Metash (Ripaguani, pas përpjekje të dështuar pagimi)

1.4.0

Algoritëm i ri fshehtëzimesh për API-n e Piraeus Bank

1.3

U shtua mundësi formësimi Ndërmjetësi.

1.0.6

E përputhshme me versione më të hershëm të WooCommerce-it

1.0.4

E përputhshme me WooCommerce 3.0

1.0.3

U ndryshua tekst. Titull i Ri[GR]: Με κάρτα μέσω Πειραιώς

1.0.2

Ndreqje të Metash

1.0.1

Ndreqje të Metash

1.0.0

Hedhja Fillestare Në Qarkullim