Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank

Përshkrim

Kjo shtojcë shton Piraeus Bank Paycenter si një kanal pagesash për WooCommerce. Paraprakisht duhet të keni të nënshkruar një kontratë mes jush dhe Bankës. Bazuar në shtojcën origjinale “Piraeus Bank Greece Payment Gateway for WooCommerce” nga emspace.gr [https://wordpress.org/plugins/woo-payment-gateway-piraeus-bank-greece/]

Përdor metodën e ridrejtimeve dhe s’ka nevojë për SSL.

Lyps SOAP-in të instaluar në shërbyesin / strehuesin.

Njoftim i Rëndësishëm

  1. Piraeus Bank ka njoftuar se do të shfuqizojë gradualisht Shërbimin e Pagesave të Paraautorizuara për krejt tregtarët, duke filluar me ata që kanë marrë ID Tregtari nga 29.1.2019 e tëhu.
    Ju rekomandohet me forcë të çaktivizoni Shërbimin e Pagesave të Paraautorizuara sa më shpejt të mundet.

  2. Do të donim t’ju bënim të ditur se Shtojca jonë është e përputhshme me ndryshimin e ardhshëm, në mënyrë që “Hash Key” të prodhohet nga Piraeus Bank.
    Veprimet e vetme që duhet të bëni janë:

    • Ju lutemi sigurohuni se keni versionin më të ri të shtojcës tonë (version: 1.4.2).
    • Mandej dërgojini email ekipit të asistencës teknike të ePOSPaycenter (epayments@piraeusbank.gr), duke dhënë MerchantID-në tuaj, që kështu Banka të mund të bëjë parametrizimin përkatës

Veçori

Furnizon transaksione të paraautorizuar dhe këste pa interes.

Ndërmjetës HTTP

Në rast se shërbyesi juaj s’i furnizon sajtit tuaj një adresë IP statike, mund të përdorni një Ndërmjetës HTTP Proxy për kërkesat tuaja nga shërbyesi drejt bankës. Që të funksionojë ndërmjetësimi http, duhet plotësuar fushat vijuese:
Strehëemër Ndërmjetësi HTTP: I domosdoshëm. Në u lëntë i zbrazët, s’përdoret Ndërmjetës HTTP.
Portë Ndërmjetësi HTTP: E domosdoshme nëse është plotësuar Strehëemër Ndërmjetësi HTTP.
Emër përdoruesi/Fjalëkalim Hyrjeje Ndërmjetësi HTTP: Opsionale.

Instalim

Thjesht ndiqni procedurën standarde të instalimit të shtojcëve për WordPress.

I furnizoni Bankës së Pireut te epayments@piraeusbank.gr të dhënat vijuese, që të mund t’ju furnizojë të dhëna testimi llogarie.
WITH PERMALINKS SET
* URL sajti : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/
* URL referuesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/checkout/
* Faqe suksesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=success
* Faqe dështimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=fail
* Faqe anulimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=cancel

PA PERMALIDHJE (MËNYRË=E THJESHTË)
* URL sajti : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/
* URL referuesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/checkout/
* Faqe suksesi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=success
* Faqe dështimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=fail
* Faqe anulimi : http(s)://www.përkatësiajuaj.com/?wc-api=WC_Piraeusbank_Gateway&peiraeus=cancel

Metodë përgjigjeje : GET / POST
Adresa IP e shërbyesit tuaj

Shqyrtime

2 Dhjetor, 2020
A must plugin when it comes to support online payments via Piraeus Bank. Thanks for the consistent updates and Professional support.
30 Shtator, 2020
Great plugin / great support from Enartia. Fyi plugin is working with latest wordpress release (5.5.1).
Lexojini krejt 19 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” është përkthyer në 1 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Kanal Pagesash WooCommerce i bankës Piraeus Bank” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.6.1

extra validation for country calling number
extra fallback if no shipping address available
add transaction id in order note

1.6.0

Përputhshmëri me PSD2 (3D Secure version 2)

1.5.8

ndreqje e një problemi në rregullime ndërmjetësi

1.5.7

Sanitarizim të Dhënash
përditësim gjendjeje përputhshmërie me WooCommerce 4.3.0

1.5.6

përditësim gjendjeje përputhshmërie me merce 4.1.0

1.5.5

përditësim gjendjeje përputhshmërie me WooCommerce 4

1.5.4

ndreqje versioni për hedhje në qarkullim

1.5.3

Përditësim përkthimesh

1.5.2

U shtua madhësi maksimum për stemën e Piraeus Bank

1.5.1

Për produkte të shkarkueshëm, vëri automatikisht shenjë porosisë si e plotësuar, vetëm nëse janë të shkarkueshëm krejt produktet
Përditësim përkthimesh
U shtua mundësia për të shfaqur ose jo stemën e Piraeus Bank te faqja e përfundimit të blerjes.

1.5.0

Tani është gati për përdorim metoda POST për përgjigjet
U shtua numër maksimum këstesh bazuar në vlerën gjithsej të porosisë
Mbulim për gjuhët anglisht, gjermanisht dhe rusisht te faqja e ridrejtimeve.

1.4.2

U ndreq problem me gjendje të dështuar porosie, por me transaksion të paguar

1.4.1

Ndreqje të Metash (Ripaguani, pas përpjekje të dështuar pagimi)

1.4.0

Algoritëm i ri fshehtëzimesh për API-n e Piraeus Bank

1.3

U shtua mundësi formësimi Ndërmjetësi.

1.0.6

E përputhshme me versione më të hershëm të WooCommerce-it

1.0.4

E përputhshme me WooCommerce 3.0

1.0.3

U ndryshua tekst. Titull i Ri[GR]: Με κάρτα μέσω Πειραιώς

1.0.2

Ndreqje të Metash

1.0.1

Ndreqje të Metash

1.0.0

Hedhja Fillestare Në Qarkullim