Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

WooCommerce Basic Wishlist

Përshkrim

Like the WooCommerce cart except a wishlist with sharing and guest user support.

Instalim

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for WooCommerce Basic Wishlist and click “Install now“
  2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of woocommerce-basic-wishlist.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/.
  3. Activate the plugin

PBR

I activated the plugin and nothing happens?

Make sure that WooCommerce is active and it’s a recent version.

Can I customize the wishlist page?

Yes. This plugin uses the same template override mechanism as normal WooCommerce so you can copy-paste template files from the plugin’s templates/ folder into your theme’s woocommerce/ folder.

Wishlist page doesn’t show or returns a 404 error?

Make sure you have a wishlist page set under WooCommerce > Settings > Advanced. The selected page should contain the “[woocommerce_wishlist]” shortcode.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“WooCommerce Basic Wishlist” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

  • First release of the plugin. Uploaded to WP plugin repo!

0.1

  • Initial version of the plugin. Works fine in all my testing.