Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Watchman

Përshkrim

Following are some of the trivial features:

 • Tracks Post Title & Post Content – inherits from WordPress Core
 • Controls number of revisions for all post types
 • Tracks Post Author
 • Tracks Post Date
 • Tracks Featured Image
 • Tracks Comments for a Post
 • Tracks Metadata
 • Tracks Terms from Taxonomy

NOTE: Development in progress

Important Links ( Future Links – doesn’t exist right now )

Foto ekrani

 • Watchman Settings Page
 • Track Post Author in Revisions. User Display Name & User ID of the author is shown.
 • Track Post Status in Revisions. Label of Post Status is shown.
 • Set Revision Limit for individual posts.

Instalim

 • Install the plugin from the ‘Plugins’ section in your dashboard (Go to Plugins > Add New > Search and search for Watchman).
 • Alternatively, you can download the plugin from the repository. Unzip it and upload it to the plugins folder of your WordPress installation (wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation).
 • Activate it through the ‘Plugins’ section.

PBR

Please visit Watchamn’s FAQ page.

Read Watchman Documentation

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Watchman” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

Please visit Watchman’s Roadmap page to get some details about future releases.

0.7.1

 • Adds Screenshot for #12

0.7

 • Fixes #12 – Revision Limit for Individual Posts
 • Fixes #14 – User can stop saving revisions for post type with number 0

0.6 December 18, 2015

 • Fixes #6 – Track Post Status
 • Fixes #7 – Track Post Date
 • Fixes #13 – Stops unnecessary revisions getting created
 • Adds Settings link in Plugin Row Action
 • Fixes few Translation Strings

0.5 December 17, 2015

 • Post Author tracking added.
 • This update is coming after a long time & I’ve got this breakthrough to track the restricted fields as well.
 • So I hope to get more updates soon with proposed features. Kudos!

0.4 December 12, 2014

 • Screenshot added

0.3 December 12, 2014

 • Plugin title changed

0.2 Decempber 11, 2014

 • Watchman Settings introduced
 • Revision Limit by Post Type
 • Watchman Icon added

0.1 Decempber 03, 2014

 • Plugin Scaffolding
 • Basic Functionality
 • Travis Setup