Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

User Social Profiles

Përshkrim

To use this plugin – your theme (or child theme) must support it.
To display additional profiles for user you just need to use native WordPress function the_author_meta( 'profile-name' ) where ‘profile name’ can be ‘twitter’, ‘facebook’, ‘googleplus’, ‘instagram’, ‘pinterest’.

Code example (with Font Awesome Icons):

<?php
  $prefix_twitter_url = get_the_author_meta( 'twitter' );
  $prefix_facebook_url = get_the_author_meta( 'facebook' );
  $prefix_googleplus_url = get_the_author_meta( 'googleplus' );
  $prefix_instagram_url = get_the_author_meta( 'instagram' );
  $prefix_pinterest_url = get_the_author_meta( 'pinterest' );
?>
<?php if ( ! empty( $prefix_twitter_url ) ) : ?><a href="<?php the_author_meta( 'twitter' ) ?>"><span class="fa fa-twitter"></span></a><?php endif; ?>
<?php if ( ! empty( $prefix_facebook_url ) ) : ?><a href="<?php the_author_meta( 'facebook' ) ?>"><span class="fa fa-facebook"></span></a><?php endif; ?>
<?php if ( ! empty( $prefix_googleplus_url ) ) : ?><a href="<?php the_author_meta( 'googleplus' ) ?>"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><?php endif; ?>
<?php if ( ! empty( $prefix_instagram_url ) ) : ?><a href="<?php the_author_meta( 'instagram' ) ?>"><span class="fa fa-instagram"></span></a><?php endif; ?>
<?php if ( ! empty( $prefix_pinterest_url ) ) : ?><a href="<?php the_author_meta( 'pinterest' ) ?>"><span class="fa fa-pinterest"></span></a><?php endif; ?>

You can see it in action here: https://pencil1.blogonyourown.com/author/robertsummer/

Instalim

 1. Upload user-social-profiles.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’, te WordPress-i
 3. Place in your template:

  <a href="”>
  <a href="”>
  <a href="”>
  <a href="”>
  <a href="”>

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“User Social Profiles” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.1.4

*21 Dec 2015 – WordPress 4.4 tested
*Example improved.

0.1.3

*16 Nov 2015
*pot file added

0.1.2

*13 Nov 2015
*load_plugin_texdomain added

0.1.1

*12 Nov 2015
*text-domain updated

0.1

*12 Nov 2015
*initial release.