Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Translation Preserver

Përshkrim

Tired of your custom plugin and theme translation files getting wiped out every time you use the WordPress auto-updater? Install and activate this plugin and
WordPress will look for missing translation files in the WP_LANG_DIR where you keep your WordPress translation files.

UPDATE

In WordPress 3.8 and greater this plugin’s functionality is included in core. You can put translation files in:
* Plugins: /wp-content/languages/plugins/textdomain-locale.mo
* Themes: /wp-content/languages/themes/textdomain-locale.mo

A free plugin by Aaron Edwards of UglyRobot Web Development.

Instalim

  1. Install the plugin
  2. Activate or network activate on multisite
  3. Put your custom plugin and theme translation files (.po and .mo) in the WP_LANG_DIR (usually wp-content/languages/)
  4. That’s it!

Note WP will look first in the normal location the plugin or theme defines, and only if it’s not there look in WP_LANG_DIR

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Translation Preserver” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

  • Initial Release