Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Transifex WP Translation

Përshkrim

This plugin Integrates all Transifex Options into your WordPress site so you can Translate your content directly on the page using Transifex Live.
Using Transifex enables you to collaborate with agencies, translators or crowd-source your translations.
The plugin customizes the experience to fit the WordPress needs by providing custom language switchers that follow the WordPress
URL re-write rules. All three url formats recommended for multilingual sites are supported i.e Language in directories, languages as sub-domains, language as a parameter
This is one of the many multilingual WordPress plugins provided by Zanto.org

Features

  • Order Languages in the language switcher according to your liking.
  • Several Language Switcher Themes to choose from or create your own custom color scheme
  • All recomended Language URL formats for multilingual content i.e Add language to Directories, Add language Parameter to URL, Add language as subdomain to URL
  • Footer Language Switcher
  • Option to show availability of post translation in another language below or above the post.
  • Use custom flags
  • SEO for your transifex live multilingual content is fully catered for.

Support

Instalim

Upload the plugin to your blog and activate it. Go to WP-Admin->Transifex->General (Tab) add the Transifex live key you
Get from the Transifex Live JavaScript Integration code. Save, then click on Fetch Languages to update your site about the available
Languages so the language switcher can be accurately generated.

PBR

Is it compatible with latest WordPress?

Yes, it is, as well as with the latest PHP.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Transifex WP Translation” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

=0.3.2=
* Fixed language switcher bug
=0.3.1=
* Added Transifex icon, and a few bug fixes
=0.3=
* Fixed a couple of documentation links
=0.2=
* Fixed multisite bug that would lead to dumplicate functions that are not avilable in single site mode
=0.1=
* Initial commit