team-members-block

Përshkrim

Kjo shtojcë është mbyllur që nga 23 Maj, 2019 dhe s’mund të shkarkohet më. Kjo mbyllje është përfundimtare. Arsye: Kërkesë Autori.

Blloqe

Kjo shtojcë furnizon 1 bllok.

team-member-block/team
Team Member

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Team Members Block” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues