YITH WooCommerce Wishlist

YITH WooCommerce Wishlist shton në sajtin tuaj krejt veçoritë për një Listë Dëshirash. Lyp WooCommerce…


YITH 900 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 2 javë më parë

TI WooCommerce Wishlist

Add WooCommerce Wishlist functionality to your store for free. Allow your store guests and customers…


TemplateInvaders 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 3 javë më parë

JVM WooCommerce Wishlist

A simple and lightweight wishlist for WooCommerce, with plenty of hooks for customization to fit…


Joris van Montfort 2 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.10 Përditësuar 2 vjet më parë

Wishlist

Add wishlist feature to your WooCommerce product or any post types.


PickPlugins 500+ instalime aktive Testuar me 6.0 Përditësuar 3 javë më parë

Wishlist for WooCommerce

This WooCommerce wishlist plugin adds a wishlist feature to your WooCommerce store. Let the users…


WebToffee 500+ instalime aktive Testuar me 5.8.4 Përditësuar 7 muaj më parë

My Wish List

This plugin allows you to create wish lists for your website, and display them on…


Nikki Blight 100+ instalime aktive Testuar me 4.1.35 Përditësuar 7 vjet më parë

RW Elephant Rental Inventory

The RW Elephant Rental Inventory Plugin enables event rental businesses to seamlessly display their collection…


R.W. Elephant 100+ instalime aktive Testuar me 5.9.3 Përditësuar 1 muaj më parë