Buletin

Shtojini blogut tuaj një sistem real buletinesh. Falas. Për numër të pakufizuar buletinesh dhe pajtimtarësh.


Stefano Lissa & The Newsletter Team 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.5.1 Përditësuar 2 javë më parë

SB Welcome Email Editor

Allows you to edit the WordPress Welcome/Forgot Password Emails to customise the content and even…


Sean Barton 10 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.2 Përditësuar 6 muaj më parë

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 3 000+ instalime aktive Testuar me 4.9.15 Përditësuar 3 vjet më parë

MailBard Newsletters

MailBard is a fork of the plugin MailPoet 2. The MailPoet team has decided to…


mailbard Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.2.7 Përditësuar 11 muaj më parë