Simple Slug Translate

Simple Slug Translate can translate the post, page, category and taxonomy slugs to English automatically.


Ko Takagi 2 000+ instalime aktive Testuar me 6.1.3 Përditësuar 7 muaj më parë

Admin in English

Admin in English lets you have your administration panel in English, even if the rest…


Nikolay Bachiyski 1 000+ instalime aktive Testuar me 3.6.1 Përditësuar 10 vjet më parë

WPML Shortcodes

Adds shortcodes to the WPML environment, like wpml__, wpml_e and more. Makes WP full WPML…


Mirco Babini 1 000+ instalime aktive Testuar me 4.4.30 Përditësuar 8 vjet më parë

Detyro Përditësim Përkthimesh

Shkarkoni përkthime shtojcash/temash WordPress dhe aplikojini dorazi ato në sajtin tuaj, edhe kur paketat gjuhësore…


Mayo Moriyama & Contributors 1 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 5 muaj më parë

Sublanguage

Sublanguage is a lightweight multilanguage plugin for wordpress.


Maxime Schoeni 1 000+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 3 muaj më parë

Translator

Translates your blog to 35 languages with just one click. Translator uses the great google…


translator 600+ instalime aktive Testuar me 4.0.38 Përditësuar 9 vjet më parë

GlotPress

GlotPress-i është një shtojcë WordPress që ju lejon të ujdisni mjetin tuaj për përkthim software-i,…


the GlotPress team 600+ instalime aktive Testuar me 5.9.7 Përditësuar 1 vit më parë

Bravo Translate

The simplest solution for translate foreign texts or replace phrases you don't like. Works with…


guelben 500+ instalime aktive Testuar me 6.2.2 Përditësuar 5 muaj më parë

DynaMo

Improves the performance of WordPress translation


WP SYNTEX 400+ instalime aktive Testuar me 6.3.1 Përditësuar 2 muaj më parë