Teatër për WordPress

Administroni dhe publikoni veprimtari për teatrin, sallën e veprimtarive, kinemanë, klubin apo festivalin tuaj.


Jeroen Schmit 800+ instalime aktive Testuar me 5.6.4 Përditësuar 5 muaj më parë

Theatre WP

Management of Productions and Performances for Performing Arts Companies.


Jose Bolorino 20+ instalime aktive Testuar me 5.7.2 Përditësuar 3 muaj më parë

London Theatre Direct

London Theatre Direct Plugin quickly and easily turns your WordPress website revenue generating, ticket selling…


London Theatre Direct 20+ instalime aktive Testuar me 4.8.17 Përditësuar 4 vjet më parë

WPSPX

This plugin help connect your WordPress website to the Spektrix API


Martin Greenwood Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.5.5 Përditësuar 10 muaj më parë

UK Theatre Web

Search and display information from UK Theatre Web's extensive database of UK what's on information.


R M J Iles Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.0.13 Përditësuar 2 vjet më parë

WPSPX Basket

A slideout basket for WPSPX – https://wordpress.org/plugins/wpspx/


Martin Greenwood Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 10 muaj më parë

WPSPX Login

This add-on enables the login model for the WPSPX plugin


Martin Greenwood Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.5.5 Përditësuar 7 muaj më parë

Event Creator

Enables event management capabilities to list and manage events (shows) on your website


The Ticketteer Team Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.8.17 Përditësuar 4 vjet më parë

ABOL Booking Widget

Adds an easy to use widget to your theatre company\'s website that shows customers seating…


Amateur Box Office Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.8.17 Përditësuar 3 vjet më parë

Audience1st Ticket Availability

Visual indicators of ticket availability for various performances, for theaters using the open source Audience1st…


Armando Fox, based on original version by Kanopi Studios Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.3.8 Përditësuar 1 vit më parë