Simple Social Icons

Kjo shtojcë ju lejon të futni ikona rrjetesh shoqërore në çfarëdo fushe widget-sh.


OsomPress 100 000+ instalime aktive Testuar me 6.3.1 Përditësuar 1 muaj më parë

More Widgets

The More Widgets plugin adds extra widgets to use with your widgetized areas within your…


WPExplorer 800+ instalime aktive Testuar me 5.9.7 Përditësuar 1 vit më parë

SocialWiggle

Display your social network profiles using catchy looking Metro tiles that wiggle to catch your…


Brad Vincent 50+ instalime aktive Testuar me 3.7.41 Përditësuar 10 vjet më parë

Social Repeater Widget

A simple and nice plugin to add simple social icons and profile link, which allows…


Shabab Ahmed Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.5.12 Përditësuar 3 vjet më parë

MM Social

Place you social profile at your website's anywhere using shortcode : [MM_SOCIAL_ICON]


Matrix Media Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.13 Përditësuar 3 vjet më parë