Buletin

Shtojini blogut tuaj një sistem real buletinesh. Falas. Për numër të pakufizuar buletinesh dhe pajtimtarësh.


Stefano Lissa & The Newsletter Team 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 4 ditë më parë

WP Subscribe

WP Subscribe is a simple but powerful subscription plugin which supports MailChimp, Aweber and Feedburner.


MyThemeShop 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.3.3 Përditësuar 6 muaj më parë

Boxzilla

Flexible pop-ups or slide-ins, showing up at just the right time.


ibericode 30 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 2 muaj më parë

WP Offload SES Lite

Fix your email delivery problems by sending your WordPress emails through Amazon SES's powerful email…


Delicious Brains 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 4 javë më parë