GP Remove Powered By

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that removes the "Powered By" in the…


Greg Ross 100+ instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GlotPress Notify

njoftoni përdorues të WordPress-it kur ka vargje të reja të përkthyera në GlotPress në pritje…


WebAware 20+ instalime aktive Testuar me 5.7.2 Përditësuar 5 muaj më parë

GP Integration

Integrates GlotPress with your WordPress installation.


Greg Ross Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GP Last Update

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that adds a column to the translation…


GregRoss Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GP Auto Extract

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that adds an option to extract original…


Greg Ross Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GP Download Name

A plugin for GlotPress that uses a customizable template for the download file name.


Greg Ross Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GP Project Contributors

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that creates a formated list of contributors…


Greg Ross Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë

GP Require Login

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that redirects non-logged in users to the…


GregRoss Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.6 Përditësuar 1 vit më parë