Defer Media

This plugin defer images and videos loading on your site for make it faster


Andrey Miasoedov Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.3.10 Përditësuar 2 vjet më parë

GRIT Portfolio

This plugin can be used as portfolio gallery, slider, masonry, carousel etc using given setting.…


Rityunjay Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.4.8 Përditësuar 1 vit më parë

DN Gallery Lite

Galleria a griglia, semplice e responsive. Simple grid's gallery, responsive.


Digireturn Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.6.6 Përditësuar 2 muaj më parë

Spartan Gallery

Spartan Gallery allows you to create gallery very very easily. Spartan Gallery is a responsive…


Freelancer Martin Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.0.0 Përditësuar 2 vjet më parë