Buletin

Shtojini blogut tuaj një sistem real buletinesh. Falas. Për numër të pakufizuar buletinesh dhe pajtimtarësh.


Stefano Lissa & The Newsletter Team 300 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 5 ditë më parë

AWeber for WordPress

Easily grow your email list with AWeber. Embed sign up forms, add visitors to AWeber,…


AWeber 10 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 1 javë më parë

Magic Action Box

Magic Action Box let's you display professional looking opt-in forms and feature boxes in your…


Prosulum, LLC 8 000+ instalime aktive Testuar me 5.0.9 Përditësuar 1 vit më parë

Drip for WordPress

Do you sell online? If so you need our new Drip for WooCommerce Plugin instead…


Drip 7 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 2 muaj më parë

Newsletter2Go

[Newsletter2Go](http://www.newsletter2go.com/ "Newsletter2Go")’s offizielles Plugin macht es für jeden WordPress-Nutzer möglich, mühelos sel …


Newsletter2Go 6 000+ instalime aktive Testuar me 5.3.3 Përditësuar 6 muaj më parë

Jilt for WooCommerce

Increase sales in your WooCommerce store by connecting to Jilt — send automated and marketing…


Jilt 3 000+ instalime aktive Testuar me 5.4.1 Përditësuar 4 javë më parë

FreshMail For WordPress

Easily add sign-up forms and sign-up checkboxes to your WordPress website. Get reports on the…


Borbis Media 2 000+ instalime aktive Testuar me 5.2.6 Përditësuar 4 muaj më parë