FakerPress

FakerPress është një rrugë e qëruar për të prodhuar në instalimin tuaj të WordPress-it të…


Gustavo Bordoni 20 000+ instalime aktive Testuar me 5.6.6 Përditësuar 10 muaj më parë

WP Example Content

Add and remove example post content to assist you in designing and developing new and…


Hivemind Labs, Inc. 1 000+ instalime aktive Testuar me 4.1.33 Përditësuar 7 vjet më parë

Easy Populate Posts

Populate the sites with random content (configurable type, with tags, meta, terms, images, publish date,…


Iulia Cazan 800+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Dummy Text Generator

This is a simple WordPress Dummy Text Generator plugin. This plugin based on lorem ipsum…


Md. Naeem Ahmed Opu 100+ instalime aktive Testuar me 5.8.2 Përditësuar 4 muaj më parë

Postem Ipsum

Genereate random posts, users, taxonomies, etc, for your site. Special for site designers to test…


Fco Palacios | Rate it or make a suggestion Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.2.13 Përditësuar 2 vjet më parë

DemoPress

Easy to use plugin for generating demo content for newly created websites used during the…


Milan Petrovic Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 5.9 Përditësuar 2 muaj më parë

Bangla Dummy Text

This is a simple wordpress Bangla Dummy Text plugin. This plugin based on Bangla dummy…


Md. Naeem Ahmed Opu Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.8.17 Përditësuar 4 vjet më parë

AutoRadomContent

This plugin generate automatic post/page/comments/Users/media/terms with random content | It's Perfect for WP developer.


Baroni Marco Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.9.18 Përditësuar 3 vjet më parë