No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 50 000+ instalime aktive Testuar me 4.8.7 Përditësuar 1 vit më parë

Blacklist Updater

Automatic updating of the comment blacklist in WordPress with antispam keys from GitHub.


Sergej Müller 700+ instalime aktive Testuar me 4.2.21 Përditësuar 3 vjet më parë