Chinese Comment Spam Protection

Asks the visitor making the comment to key in the disappeared chinese word. This is…


Joe Jiang Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 3.0.5 Përditësuar 7 vjet më parë

Scramble Email

Simple shortcode to scramble (hide) email addresses to email bot harvesters.


Kuuak Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 3 javë më parë

Spam Trap for Contact Form 7

This plugin adds spam checks to catch contact form 7 spam. It does so in…


John McMurray (john@softsmart.co.za) Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 4 muaj më parë

UProc for WordPress

With the UProc for WordPress plugin you can easily verify if an email address really…


UProc Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.9.4 Përditësuar 1 javë më parë