Spam Trap for Contact Form 7

This plugin adds spam checks to catch contact form 7 spam. It does so in…


John McMurray (john@softsmart.co.za) Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.9.1 Përditësuar 1 muaj më parë

UProc Form Validator

This plugin uses the UProc form validator API (https://uproc.io) to check if an email address…


Killia Më pak se 10 instalime aktive Testuar me 4.7.8 Përditësuar 6 muaj më parë