Akismet Anti-Spam

Akismet-i i kontrollon komentet dhe parashtrimet te formularët e kontaktit kundrejt bazës sonë globale të…


Automattic 5+ milionë instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 4 muaj më parë

Spam Captcha

This plugins avoids spam actions on your website (comments and contact form if you use…


SedLex 1 000+ instalime aktive Testuar me 4.5.13 Përditësuar 3 vjet më parë

Solve Media CAPTCHA

Secure & Monetize your site with Solve Media's CAPTCHA replacement.


Ilia Fishbein 800+ instalime aktive Testuar me 4.7.11 Përditësuar 2 vjet më parë

eCards Lite

eCards is a WordPress plugin used to send electronic cards to friends. It can be…


Ciprian Popescu 100+ instalime aktive Testuar me 4.9.8 Përditësuar 7 muaj më parë