Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Subtitle Finder

Përshkrim

by this plugin you can make a online subtitle Finder.
you can make a search form by [subtitle_finder_searchform] Shortcode.
and you can list subtitle of a plugin by [subtitle_finder movie=’test’] Shortcoe in your posts and pages .

Instalim

 1. Upload plugin
 2. Active plugin from plugins menu
 3. go to settings and Subtitle Finder and set your language and others

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Subtitle Finder” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.6

 • Set Permalink for every Movie
 • Set name For Download file

1.5

 • Changed Protocol to HTTPS
 • And some changes

1.4

 • Fixed Some Problems
 • Add New capability

1.3

 • fixed Download problem
 • fixed Search form problem

1.2

 • fixed Search problems
 • fixed download problems
 • fix some other problems

1.1

 • Fixed language and Style problem

1.0

 • Release version.