Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Sublanguage Switcher Widget

Përshkrim

The Sublanguage plugin is a great toolkit to create multilingual websites. The Sublanguage Switcher Widget
is a plugin which builds a more sophisticated language switcher widget.

Features

 • List view of languages with language names and/or flags
 • List view can displayed horizontally or vertically
 • Selectbox view
 • Hide current language

Credits

 • maximeschoeni for the excellent Sublanguage plugin
 • Chouby / Polylang for the
  comprehensive list of predefined languages in the languages.php file.
 • Most of the flags included are coming from famfamfam and are public domain.

Wherever third party code has been used, credit has been given in the code’s comments.

Foto ekrani

 • Widget configuraton, list options
 • Widget configuration, selectbox options
 • Language switcher displayed in navigation bar and sidebar

Instalim

Please install, activate and configure the Sublanguage plugin at first. If you’re familiar with
using sublanguage, e.g. if you have added a language and know how to create articles in multiple
languages, then it’s time to try out Sublanguage_Switcher_Widget.

Then upload and activate the plugin.

You can use the Sublanguage Switcher Widget as any widget available in your WordPress installation.
The Sublanguage Switcher Widget is available in the widgets configuration menu and in the widgets
section in the Customizer. All you have to do is to drag the “Sublanguage Switcher Widget” item
in an available widget zone.

The widget options are self-explanatory, so play around and have fun!

PBR

Installation Instructions

Please install, activate and configure the Sublanguage plugin at first. If you’re familiar with
using sublanguage, e.g. if you have added a language and know how to create articles in multiple
languages, then it’s time to try out Sublanguage_Switcher_Widget.

Then upload and activate the plugin.

You can use the Sublanguage Switcher Widget as any widget available in your WordPress installation.
The Sublanguage Switcher Widget is available in the widgets configuration menu and in the widgets
section in the Customizer. All you have to do is to drag the “Sublanguage Switcher Widget” item
in an available widget zone.

The widget options are self-explanatory, so play around and have fun!

The language switch is not shown, how do I remove the warning message?

This widget needs the Sublanguage plugin as prerequisite. Please install, activate and configure
Sublanguage, e.g. add a language, write an article in multiple languages and so on.

How can I style or customize the output?

You can use additional CSS to style the widget. All contents are contained in a DOM node with
the class “widget_sublanguage_switcher_widget”. So you’re free to add some styles.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Sublanguage Switcher Widget” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

 • First release