Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Subject Registration Addon

Përshkrim

Simple addon that enables you to add online subjects and display them for your gravity form.
Screenshots are provided to guide you in adding the different classes for your form.

 • Some Features:

  1. Displays table for subjects added with a specific price at certain hours.
  2. Displays list of added subjects.
  3. Computes the total price for the added subjects with their respective prices per hour.
 • Ongoing Additional Features and Updates

  1. Standalone – be able to display and submit a form with notifications without the Gravity Form Plugin
 • Requirements

  • PHP 5.4 or higher
  • WordPress 4.8 or higher

Instalim

 1. Search and install from your wordpress dashboard -> plugins page
  or manually download and extract folder to your plugins directory(wp-content/plugins/)
 2. Activate plugin Subject Registration Addon
 3. Go to your wordpress dashboard -> Settings -> Subject Registration Addon

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Subject Registration Addon” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues