Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

SquareFox Save Shortcut

Përshkrim

Save any posts and pages just by using the standard save command from the keyboard. This saves time and speeds up workflow. CTRL + S or COMMAND + S to save.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“SquareFox Save Shortcut” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0.8

  • bump version.

1.0.9

  • description.