Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Social Repeater Widget

Përshkrim

Social Repeater Widget is a simple, lightweight plugin that allows you to easily add the social profile to your site widget area. The plugin has a Repeatable Field option where you just add a section for your required social platform. You can easily put the social Platform details on the widget area.

This plugin has easy to use configuration, which allows you to add your different social platform details.

Foto ekrani

  • Starting Widget interface.
  • Social profile field after clicked on Add New button.
  • Instruction on image about insertion.
  • Available new platform field.
  • Nevigate the plugin setting page.
  • Setting page option specified.
  • Display Inserted social platform on frontend.

Instalim

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

PBR

How do I add a social link?

Go to-> ” Apperance > Widget > Social Repeater widget”. Then you can add your social links from there.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Social Repeater Widget” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues