Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Social Profile Icons Widget

Përshkrim

Easy to use widget to insert customizable social media icons into one of your widget areas. The icons are defined by user, multiple widgets for different user accounts with different stylings are possible.

Customize colors, border-radius and size.

Foto ekrani

 • Widget settings

Instalim

Manually

 1. Upload the plugin folder to your wordpress plugin folder

Activation

 1. Activate the plugin via the “Plugins” menu in your WordPress Backend
 2. In your widgets menu, activate the widget “Social Links”
 3. Update your social media accounts in your user profile “Users” -> “Your Profile”

Configuration

 1. Chose a widget title, default: “Follow me”
 2. Chose an user to display the social links/icons
 3. Icon Size, Chose a icon size, default: 40px
 4. Border Radius, allows you to add rounded borders, the “angle” is given in px, default: 0
 5. Round icons, check for round icons (Border-radius: 100%)
 6. Monocron style, check if you want your icons be displayed in a configurable color and fade into their branded color on mouse hover.
 7. Monocron background color, pick a color for your icon background color, default: #f5f5f5 (sort of light grey)

PBR

How do I set up my social media profiles?
 • Update your social media accounts in your user profile “Users” -> “Your Profile”
 • this allows you multiple widgets for different users
Which platforms are currently supported?
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Instagram
 • Youtube
 • Github
 • LinkedIn
 • Xing
 • Twitch
 • Vine
I’m a developer and want to make improvements or additions?

Great! head over to Github.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Social Profile Icons Widget” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues