Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Small Heading For Post Title

Përshkrim

The Small Heading For Post Title is a simple plugin for displaying subtitles before or after post title. It is a useful plugin for the websites
such as news websites that display some small headlines or captions before or after the main title. This plugin adds a meta box to your page/post forms
in admin panel and you can determine a custom text as the subtitle and position of the text, then it will be shown before or after the post title based
on your choice.

Also, in settings page of this plugin, you can add some CSS codes for styling the subtitles and you can determine and control that subtitles
are shown in which sections of WordPress (See screenshot images).

Foto ekrani

  • Settings
  • Meta box
  • Output

Instalim

Upload this plugin to your blog, Activate it.Then go to settings page of the plugin and set its options.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Small Heading For Post Title” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

1.0

First release