Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Simplest Under Construction

Përshkrim

This is the simplest plugin to restrict a WordPress site to the public. You can allow them by IP or user role.

Foto ekrani

  • Settings page
  • Coming soon view on frontend

Instalim

=For Installation=
1. Login to your website and go to the Plugins section of your admin panel.
2. Click the Add New button.
3. Under Install Plugins, click the Upload link.
4. Select the plugin zip file (simplest-under-construction.zip) from your computer then click the Install Now button.
5. You should see a message stating that the plugin was installed successfully.
6. Click the Activate Plugin link.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Simplest Under Construction” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.5 (2019-11-07 13:22 EET)

  • Tested on WordPress 5.3

0.4 (2018-10-04 01:27 EET)

  • Prepared for WP plugin repo

0.3 (2017-04-27 16:25 EET)

  • Common function name changed

0.2 (2017-04-27 16:11 EET)

  • Topbar menu link correction

0.1 (2017-04-27 15:33 EET)

  • Initial release