Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

SimpleForm Contact Form Submissions

Përshkrim

Falë kësaj shtojce të peshës së lehtë, krejt të dhënat e futura përmes formularit të kontaktit mund t’i shihni në formën e një tabele të renditshme, ose të merrni nga baza e të dhënave WordPress vetëm të dhënat që ju duhen, duke përdorur filtrin e të dhënave ose kutizën e kërkimit. Mesazhet mund t’i fshini përgjithmonë, mund t’i shpini te hedhurinat ose t’i rimerrni prej hedhurinash. Mesazheve mund t’u vini shenjë si i pavlerë, i palexuar ose me përgjigje. Përzgjidhni shtylla dhe faqosje që prej “Mundësi Skene”. S’ka nevojë për formësime. Pasi të aktivizohet, te faqja Rregullime do të gjeni një mundësi të re, “Depozitim të Dhënash”. Sigurohuni se e mbani të aktivizuar këtë mundësi, dhe nuk ju duhet të vrisni më mendjen se mos humbni mesazhe të rëndësishëm, ngaqë çdo parashtrim i ri formulari do të depozitohet te baza juaj e të dhënave WordPress!

Për të dhëna më të hollësishme, referojuni faqes së shtojcës SimpleForm.

Te videoja shihni disa veçori që i referohen versionit SimpleForm 2.0, i cili do të hidhet në qarkullim së shpejti!

Demonstrim

Nuk e dini akoma SimpleForm-in? Shiheni te Demonstrimi ynë dhe mësoni se si funksionon.

Falënderime

Dëshirojmë të falënderojmë tërë ata që kanë kontribuar në përkthimin e SimpleForm Contact Form Submissions. E vlerësojmë vërtet kohën, ndihmën dhe sugjerimet tuaja.

Shihni krejt kontribuesit.

Foto ekrani

 • Faqe rregullimesh
 • Faqe parashtrimesh
 • Faqe mesazhi të parashtruar
 • Fushë kutize pranimi për pajtueshmëri me GDPR-në

Instalim

Aktivizimi i shtojcës SimpleForm Contact Form Submissions bëhet njësoj si për çfarëdo shtojce tjetër.

Përdorim i Pultit të WordPress-it

 1. Shkoni te “Shtoni të Re”, te pulti i shtojcave
 2. Kërkoni për “SimpleForm Contact Form Submissions”
 3. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 4. Aktivizoni shtojcën që nga pulti i Shtojcave

Ngarkim te Pulti i WordPress-it

 1. Shkoni te “Shtoni të Re”, te pulti i shtojcave
 2. Shkoni te fusha “Ngarkoni”
 3. Përzgjidhni “simpleform-submissions.zip” te kompjuteri juaj
 4. Klikoni mbi “Instaloje Tani”
 5. Aktivizoni shtojcën që nga pulti i Shtojcave

Përdorim i FTP-së

 1. Shkarkoni “simpleform-submissions.zip”
 2. Përftojeni drejtorinë “simpleform-submissions” në kompjuterin tuaj
 3. Ngarkojeni drejtorinë “simpleform-submissions” te drejtoria /wp-content/plugins/
 4. Aktivizoni shtojcën që nga pulti i Shtojcave

PBR

A mund ta instaloj këtë shtojcë pa SimpleForm-in?

Jo. S’mundeni. Që të aktivizoni këtë shtojcë, ju duhet SimpleForm-i.

Pse kjo veçori s’është e integruar në shtojcën SimpleForm?

SimpleForm-in e kemi konceptuar për të qenë një shtojcë minimale, e peshës së lehtë, e shpejtë dhe që respekton privatësinë, dhe duam ta mbajmë të tillë. Mund të zgjidhni aktivizimin e kësaj veçorie në çfarëdo kohe, dhe me një klikim të vetëm, në varësi të nevojave tuaja.

Ku mund t’i shoh parashtrimet te formulari im?

Sigurohuni se keni përzgjedhur mundësinë “Depozitim të Dhënash”, te faqja Rregullime brenda skedës Të përgjithshme, mandej hapni faqen Parashtrime.

Si mund ta çaktivizoj depozitimin e parashtrimeve te baza e të dhënave WordPress?

Shkoni te faqja e Rregullimeve brenda skedës Të përgjithshme dhe hiqini shenjën mundësisë “Depozitim të Dhënash”. Lista e parashtrimeve te pulti do të hiqet. Depozitimi i të dhënave të përdoruesve do të çaktivizohet, dhe këto të dhëna do të përfshihen vetëm brenda email-it të njoftimit.

A mund të çaktivizoj vetëm depozitimin e adresave IP?

Sigurisht. Këtë mundësi mund ta përzgjidhni te faqja Rregullime, brenda skedës Të përgjithshme.

Si të bëhet SimpleForm-i i pajtueshëm me kushtet e GDPR-së?

Kjo shtojcë depoziton të dhëna personale të grumbulluara përmes formularit të kontaktit. Aktivizoni “Fushë Pranimesh” te faqja Përpunues Formulari dhe bëjeni atë një fushë të domosdoshme, për të kërkuar pranimin shprehimisht nga përdoruesit.

Cili është emri i tabelës ku depozitohen të dhënat?

Emri i tabelës është “wp_sform_submissions”, por nëse prefiksin e tabelës tuaj MySQL të WordPress-it e ndryshuat nga parazgjedhja “wp_” në diçka tjetër, kjo tabelë do të ketë edhe atë prefiks.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“SimpleForm Contact Form Submissions” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“SimpleForm Contact Form Submissions” është përkthyer në 8 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “SimpleForm Contact Form Submissions” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

2.0.1 (29 March 2022)

 • U ndreq: ndërprerjet e rreshtave ruhen, te mesazhi
 • U ndreq: heqje pjerrakesh së prapthi te mesazhi
 • U ndreq: shfaqje e pasaktë e numrit të zërave, kur janë lëvizuar zëra
 • U ndreq: shfaqje e pasaktë e gjendjes së formularit
 • U ndreq: sinjalizim për funksione jQuery të nxjerrë nga përdorimi
 • U ndryshua: ristilizim i faqes së të dhënave për zërat
 • U ndryshua: të dhënat për zërat e fundit rimerren gjatë aktivizimit të shtojcës

2.0 (25 January 2022)

 • Ndryshim: përmirësime të vockla
 • U ndryshua: faqe të dhënash mesazhi
 • U shtua: përputhshmëri me versionin SimpleForm 2.1

1.6.5 (12 August 2021)

 • U ndreqën: probleme stilesh përgjegjësi
 • U ndreqën: gabime të papërcaktuar treguesi
 • U shtua: mundësi për të shfaqur një buton “mailto” që të aktivizojë programin parazgjedhje për email-e, për dërgim përgjigjeje
 • U shtua: buton për heqje përgjithnjë të një formulari nga lista e formularëve

1.6.4 (2 June 2021)

 • U ndryshua: pastrim kodi
 • Ndryshim: përmirësime të vockla
 • U ndreq: dështim hapjeje e faqes së mesazheve, kur mundësia e depozitimit të të dhënave të formularit është çaktivizuar për formularin kryesor
 • U ndreq: përputhshmëria me versionin SimpleForm 2.0
 • U ndreq: problem stilizimi mundësie numërimi të palexuarish

1.6.3 (24 May 2021)

 • U shtua: përputhshmëri me versionin SimpleForm 2.0

1.6.2 (12 April 2021)

 • U ndreq: gabim PHP kur çaktivizohej shtojca në një rrjet WordPress shumësajtësh
 • U ndreq: pasaktësi flluske njoftimesh te faqja e përpunuesit dhe faqja e rregullimeve
 • U ndreq: pasaktësi në numërimin e mesazheve, kur është çaktivizuar mundësia për depozitim të dhënash
 • U ndreq: humbje rregullimesh, kur çaktivizohet shtojca
 • U shtua: mundësi për fshirje mesazhesh prej bazës së të dhënave, kur çinstalohet shtojca
 • U shtuan: lidhje asistence te faqja e shtojcave

1.6.1 (7 April 2021)

 • U ndreq: gabim PHP gjatë çaktivizimit të shtojcës
 • U ndreqën: gabime shkrimi

1.6 (7 April 2021)

 • U shtua: pamje për mesazhe që kanë marrë përgjigje
 • U shtua: mundësi gjendjeje te faqe mesazhesh të parashtruar

1.5.1 (22 March 2021)

 • U ndryshua: pastrim kodi
 • U ndreq: dështim i kryerjes së një veprimi në masë, nëse kjo është përzgjedhur prej menusë hapmbyll nën tabelën
 • U ndreq: dështim i kryerjes së veprimit të fshirjes, kur është përzgjedhur parja e të pavlerëve

1.5 (19 January 2021)

 • U ndreqën: gabime shkrimi
 • U shtua: pamje hedhurinash për pajtimet
 • U shtua: përputhshmëri me shtojcën SimpleForm Akismet

1.4.4 (04 December 2020)

 • Ndryshim: funksion aktivizimi
 • Ndryshim: shtojca s’çaktivizohet më, nëse mungon shtojca bazë

1.4.3 (26 November 2020)

 • U ndreq: gabim përditësimi baze të dhënash gjatë përditësimesh
 • Ndreqje: gabim flluske njoftimi

1.4.2 (26 November 2020)

 • U shtua: përputhshmëri me versionin SimpleForm 1.10

1.4.1 (16 November 2020)

 • U ndryshuan: probleme të vogla në kod
 • U ndreq: gabim gjatë çaktivizimit të shtojcës, nëse mungon shtojca SimpleForm
 • U ndreq: gabim gjatë përditësimi gjendjeje mesazhi, nëse shtojca është tashmë aktive

1.4 (14 November 2020)

 • U ndryshua: pastrim kodi
 • U shtua: pamje të palexuarash për pajtimet
 • U shtua: mundësi për ndryshim shtyllash që duhen shfaqur te tabelë parashtrimesh
 • U shtua: mundësi për shtim të një flluske njoftimesh te element menuje Kontaktesh, për mesazhe të palexuar
 • U shtuan: lidhje veprimesh te faqja e shtojcave

1.3.3 (19 September 2020)

 • U ndreq: gabim në ngarkimin e paketave gjuhësore të përkthimeve

1.3.2 (18 September 2020)

 • U ndreq: gabim gjatë ruajtjes së rregullimeve

1.3.1 (11 August 2020)

 • U ndreq: problem sigurie
 • U ndreqën: gabime shkrimi

1.3 (27 June 2020)

 • U shtua: gjendje hedhurine dhe pamje përkatëse për listën e parashtrimeve
 • U ndreq: gabim faqosjeje, kur ndryshohet numri i parashtrimeve për faqe

1.2.1 (10 May 2020)

 • U ndreq: gabim përditësimi baze të dhënash gjatë përditësimesh
 • U ndreqën: probleme të vogla në kod

1.2 (1 May 2020)

 • U shtua: filtër të dhënash
 • U ndreqën: probleme të vogla në kod

1.1.4 (11 April 2020)

 • U ndreq: kërkimi për mbiemër dhe telefon që mungojnë
 • U ndreq: gabim i papritur output-i gjatë aktivizimit të shtojcës

1.1.3 (1 April 2020)

 • U ndreq: gabim përditësimi baze të dhënash gjatë përditësimesh

1.1.2 (31 March 2020)

 • U ndreqën: gabime përditësimi baze të dhënash
 • U ndreqën: gabime të papërcaktuar treguesi

1.1.1 (27 March 2020)

 • U shtua: përputhshmëri me versionin SimpleForm 1.5
 • U ndreq: problem cenueshmërie injektimesh SQL
 • U ndreqën: probleme të vogla në kod

1.1 (15 February 2020)

 • U shtua: kuadrat kërkimesh

1.0 (15 January 2020)

 • Hedhje fillestare në qarkullim

Shihni regjistër ndryshimesh për krejt versionet.