Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Simple Child Theme Creator

Përshkrim

Provide a name for your child theme and it will automatically create the necessary child theme directory and files. The parent theme stylesheet will be enqueued using “wp_enqueue_style” instead of @import.

Instalim

  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Use the Appearance > Create Child Theme screen to create a child theme.
  4. Activate the created child theme in Appearance > Themes screen.

Shqyrtime

Për këtë shtojcë s’ka shqyrtime.

Kontribues & Zhvillues

“Simple Child Theme Creator” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues