Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Shortcode Mastodon Feeds

Përshkrim

Display your Mastodon posts on a WordPress page. Simply add the [shortcode-mastodon-feeds] shortcode to any WordPress page where you want to display your Mastodon posts.

Instalim

Install from the Plugin store and Activate. Then look of two options added to the bottom of Admin’s General Settings: one to enter a Mastodon profile URL and the other to declare how many posts should be pulled from the feed. Set these options and a feed will appear anywhere you place a [shortcode-mastodon-feeds] shortcode.

Shqyrtime

Lexoni 1 shqyrtimin e vetëm

Kontribues & Zhvillues

“Shortcode Mastodon Feeds” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

Project maintained on GitHub at https://github.com/ajleahey/shortcode-mastodon-feeds

1.0.2

  • deactivates “Settings” link Plugin page pending further testing

1.0.1

  • fixes error when no URL is defined in Settings
  • adds Settings link to plugin page when activated

1.0.0

  • initial WordPress.org commit